Gemeente Velsen haalt subsidie binnen om tweede pont in de vaart te houden

Gepubliceerd op 15 maart 2022

Omgevingsdienst IJmond heeft voor de gemeente Velsen een Rijkssubsidie verworven van 485 duizend euro. Met dit geld en garantstelling vanuit de IJmondgemeenten kan de tweede pont bij Velsen in de vaart blijven tot in ieder geval eind 2023. ‘De subsidie is toegekend omdat het laten varen van een elektrische pont grote gezondheidswinst oplevert voor de inwoners en voor het milieu. Vanaf 2023 gaat een tweede elektrische pont varen en wordt de oude, die nu nog op fossiele brandstof vaart, uit de vaart gehaald.

Doordat er doordeweeks overdag elke 10 minuten een pont vaart, stimuleren we mensen bovendien de fiets te nemen. Daarmee verbeteren we de luchtkwaliteit,’ aldus Sebastian Dinjens , wethouder gemeente Velsen. Zijn collega wethouder Bram Diepstraten vult hem aan: ‘De IJmondgemeenten, aangevoerd door gemeente Velsen, zijn in gesprek met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en het Rijk om te kijken naar een meer structurelere (financiële) oplossing om beide ponten, straks allebei elektrisch, in de vaart te houden. Daar maken we ons nu hard voor.’

Minder autokilometers, minder fijnstof

Het in stand houden van een tweede pont levert zo’n vier miljoen minder gereden autokilometers per jaar op. Dit betekent een vermindering van ruim 200 kilo fijnstof PM2,5 en PM10 én een vermindering van 2.700 kilo stikstof per jaar. Met het programma IJmond Bereikbaar stimuleren we bedrijven en werknemers om meer gebruik te maken van de fiets. ‘Zeker op korte afstanden, tot 7,5 kilometer is de fiets een prima alternatief,’ voegt Vera van Vuuren projectleider en subsidieaanvrager bij ODIJmond, toe. ‘Ons streven en die van de IJmondgemeenten is, om bij zeker de helft van de vervoersbewegingen woon-werk-verkeer mensen op de fiets te laten gaan’. ‘Het is onze ambitie om de extra (elektrische) pont over het Noordzeekanaal te behouden,’ aldus Diepstraten.

4.500 fietsers per dag gebruiken de pont

Het nut van een tweede pont heeft de gemeente Velsen laten berekenen met een zogenaamde maatschappelijke kosten-baten analyse. Wat blijkt? Door het laten varen van een tweede pont zijn er beduidend meer inwoners die de fiets pakken waardoor er veel minder gebruik wordt gemaakt van de auto en het OV. Het gaat om meer dan 4.500 fietsers die nu dagelijks de pont over het Noordzeekanaal gebruiken. Die wil je niet verliezen. Voor fietsers is de pont bovendien gratis. Van maandag tot en met vrijdag vaart de pont tussen 6.30 uur en 18.30 uur elke tien minuten.

Kortere reistijd en minder mensen in de auto

‘De inzet van de extra pont, verduidelijkt Diepstraten, ‘levert voor veel inwoners een kortere reistijd op, waardoor zij eerder op de fiets stappen dan in de auto. Het is minder druk op de weg, met minder verkeersopstoppingen en een verbetering van de bereikbaarheid van de IJmond. Met het laten varen van de extra elektrische pont krijgen we meer mensen op de fiets. Dat is pure winst.’

Structurele samenwerking verbetering luchtkwaliteit in de IJmond

‘De IJmondgemeenten werken steeds intensiever samen om de luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren, in samenwerking met ODIJmond en met ondersteuning van de GGD Kennemerland. Enerzijds richten gemeenten zich specifiek op Tata Steel, dat een eigen programma kent, anderzijds op het overige bedrijfsleven in de IJmond, de havens, het wegverkeer, de scheepsvaart en de woonomgeving. De maatregelen voor die laatste staan in het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit,’ zegt Sebastian Dinjens. Vera van Vuuren vult daarbij aan: ‘Binnen dat programma zoeken we continu naar extra financiering om de invoering van de maatregelen waar mogelijk te ondersteunen en versnellen.’

Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK)

De subsidie van 485 duizend euro is uitgekeerd vanuit de beschikbare gelden binnen de Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK). In januari 2020 ondertekenden de IJmondgemeenten het Schone Lucht Akkoord, samen met zo’n dertigtal andere Nederlandse gemeenten. De garantstelling van IJmondgemeenten voor de elektrische pont komt uit het Regionale Mobiliteitsfonds.