Medewerkers met de fiets naar het werk laten komen? Doe mee aan de Last Mile van IJmond Bereikbaar

Gepubliceerd op 12 september 2022

Bent u ondernemer op één van de zeven bedrijventerreinen in de IJmond en komt een groot deel van uw werknemers met de auto naar het werk? Door u aan te sluiten bij het project Last Mile van IJmond Bereikbaar (IJB), stelt u uw personeel in staat om de laatste kilometers naar de werkplek per (elektrische) fiets af te leggen. Doet u ook mee?

Fietsen. Het is niet alleen heel goed voor lijf en leden, het is ook één van de minst vervuilende manieren van vervoeren. Hoe meer er gefietst wordt, hoe minder uitstoot. Bovendien staan fietsers nooit in de file, dus ook voor de druk op het wegennet is het, het ideale vervoersmiddel. Door werknemers aan te moedigen om de laatste kilometers naar het werk fietsend af te leggen, draagt u als ondernemer ook hieraan bij.

Fietsen op de route

De fietsen van het Last Mile-project worden geleverd door IJB, een programma van Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond). Het gaat zowel om elektrische als ‘gewone’ exemplaren. Deze worden geplaatst op strategische locaties, zoals in fietsenstallingen van nabijgelegen stations.
De Last Mile is een pilot. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe makkelijker het wordt om de behoeftes in de regio goed in te schatten.

Meedoen aan de Last Mile

Wilt u uw medewerkers gebruik laten maken van een Last Mile-fiets? Informeer dan nu over de mogelijkheden bij IJmond Bereikbaar.

Over IJmond Bereikbaar

In de IJmond werken ODIJmond, gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en het bedrijfsleven samen aan slimme en duurzame mobiliteit. Dit gebeurt binnen het programma IJmond Bereikbaar. Met het programma stimuleren we via werkgevers medewerkers om minder, buiten de spits en/of  met schoner vervoer te laten reizen. Fietsen wordt vanuit IJmond Bereikbaar aanmoedigt, omdat dit de minst vervuilende manier van vervoeren is.