Symphony Wave Power dient JTF-IJmond subsidieplan in samen met Harsveld Apparatenbouw

Gepubliceerd op 20 april 2023

De Regionale Stuurgroep van het Just Transition Fund (JTF) IJmond bracht op donderdag 13 april een werkbezoek bij Harsveld Apparatenbouw in Velsen-Noord. Harsveld is de specialist in het adviseren, vervaardigen, monteren en installeren van procesinstallaties. Hier werkt men aan de Symphony Wave Power (SWP). Deze innovatieve technologie wekt 100 kW golfslagenergie op en is te combineren met zonne-energie. Fred Gardner, directeur van Teamwork Technology en adviseur Bouke Veldman hebben voor dit project een kansrijk JTF* EU-subsidieaanvraag ingediend.

Negen keer zoveel energie opwek in water

Gastheer is Rob de Visser, directeur van Harsveld. Fred Gardner en Bouke Veldman lichtten het project SWP toe. Harsveld is een belangrijke partner bij het produceren van onderdelen. Bij de ontwikkeling van de SWP werkt Harsveld ook samen met de kennis die bij ingenieursbureaus zit, waarmee zij werken. Het apparaat wordt onder water gemonteerd. Het feit wil, dat in golfslag in het water negen keer zoveel energie uit een vierkante meter opgewekt kan worden in vergelijking met een windturbine. Door toevoeging van golfenergie aan wind wordt de opbrengst uit een zelfde windpark 30-50% hoger. Wind- en golfenergie zijn in de tijd complementair aan zonne-energie.

SWP vrijwel 100% recyclebaar en ideeën voor een opleiding

Een ander groot voordeel van de SWP is dat het apparaat bijna geheel van staal is en daarom vrijwel 100% recyclebaar. Daarnaast heeft de SWP geen effect op de vogeltrek en op grote vissen, want onder water is het een gesloten systeem. Een test op de biodiversiteit gaat nog plaatsvinden. In deze JTF EU-subsidie aanvraag is de uitwerking van een E-box, de software en de communicatie vanaf de wal opgenomen. In een volgend project is ook een control room bij Techport én de opleiding van werknemers opgenomen. Dus bij die aanvraag zoeken Harsveld en Techport de samenwerking op. Op dit moment is er namelijk een grote kennisleemte op het gebied van offshore-elektronica.

Implementatie SWP in de energievoorziening van eilanden en kustgebieden

Er lopen gesprekken met partijen op Texel waar wordt gewerkt aan de implementatie van de SWP. Met een eigen kabel kan bijvoorbeeld een vakantiepark hun energie uit golven halen. Deze manier van duurzame energie voorziening geeft een meerwaarde en daarbij mogen hogere kosten worden gerekend. De SWP kan alle kustgebieden van Noord-Holland van duurzame elektriciteit voorzien.

Benut kabels Testpark Wind buiten Egmond door SWP

Tijdens het werkbezoek deed Fred Gardner ook een oproep voor het behoud van de kabels van het windpark Egmond aan Zee . Het windpark heeft een eindige  vergunning en wordt over twee jaar afgebroken . De kabels hebben een levensduur van 70 jaar en deze kunnen onder andere door SWP worden benut. Er vinden al gesprekken plaats met de Milieufederatie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om duurzame energie voor het gemaal op te gaan wekken.

Positief advies projectplan Symphony Wave Power

De externe deskundigencommissie van JTF heeft een positief advies afgegeven aan het Symphony Wave Power projectplan. Nu toetst en beoordeelt het JTF-programmabureau Kansen voor West het plan op financiële en juridische haalbaarheid.

Meer over JTF-IJmond: JTF-IJmond is een samenwerking tussen gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en provincie Noord-Holland, uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond. JTF-IJmond wordt mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie over JTF-IJmond leest u op https://jtf-ijmond.kansenvoorwest.nl/


JTF-IJmond stuurgroep werkbezoek Harsveld apparatenbouw Velsen-Noord