Aantal meldingen over vlieghinder wederom gestegen

Gepubliceerd op 24 april 2018

Het aantal meldingen over vliegverkeer vanuit gemeenten in Noord-Kennemerland is wederom gestegen. Deze cijfers komen voort uit de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2018 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De rapportage heeft betrekking op de periode van 1 november 2017 t/m 31 januari 2018.

Door meer wind uit zuidelijke tot westelijke richtingen is de Polderbaan vaker ingezet voor landend vliegverkeer. Door een toename van het totale vliegverkeer (+3,3%) lijnen de toestellen steeds noordelijker op. Omdat ze aanvliegen op circa 600 meter hoogte wordt er veel overlast ervaren. Met name in Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest wordt de hinder het stevigst ervaren. In Uitgeest is het aantal melders bijna verdrievoudigd. De stijging volgt op hoge cijfers van het aantal meldingen van vlieghinder bij eerdere kwartaalrapportages.

Sterke groei van het vliegverkeer

Schiphol maakt een sterke groei door, maar zit nu bijna tegen het plafond aan van 500.000 vluchten. Die grens geldt tot 2020. Verdere groei daarna is alleen mogelijk als er sprake is van verdere hinderbeperking en optimale vliegveiligheid. De maatschappelijke discussie daarover zal volgen na de publicatie van de milieueffectrapportage voor het nieuwe gebruik van start- en landingsbanen. De inzet van de gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar daarbij is om de hinderbeleving een grotere plek in het beleid te geven. Dat beleid is nu alleen gebaseerd op berekeningen van het vliegtuiglawaai.