IJmond presenteert tweede editie magazine Ruimte voor schone lucht

Gepubliceerd op 7 mei 2018

Spitsuur. Verkeer raast door de IJmond. De staalfabriek draait door. Vroege hardlopers rennen hun rondje. En ’s avonds herhaalt het zich, alleen de andere kant op. De IJmond leeft. Maar hoe houden we leven in deze drukke regio zo aangenaam mogelijk? In de tweede editie van het magazine Ruimte voor schone lucht van Omgevingsdienst IJmond en de IJmond-gemeenten leest u er meer over.

Sinds 2012 werken de vier IJmondgemeenten samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Onder andere door middel van de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021. Om inwoners op de hoogte te houden van de activiteiten rond de visie is vorig jaar de eerste editie van het magazine Ruimte voor schone lucht verschenen.

Ruimte voor schone lucht

De eerste editie laat zien waar het om draait in de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021. De tweede editie gaat dieper in op de speerpunten van de Visie en ontwikkelingen in de regio. Zo kunnen inwoners makkelijk op de hoogte blijven van de lopende projecten. U vindt het magazine op www.odijmond.nl/luchtkwaliteit.

Visie Luchtkwaliteit 2017-2021

De actuele visie bouwt voort op de successen uit de Visie Luchtkwaliteit 2012-2016. Ook in de komende periode moet er een balans zijn tussen diverse economische ontwikkelingen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo is er wederom aandacht voor bronaanpak, mobiliteit en stimulering van schone brandstoffen. Ook is er weer aandacht voor het gezondheidsaspect bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Platform Milieu en Gezondheid

Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit IJmond is het platform Milieu en Gezondheid waarin portefeuillehouders gezondheid en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. De afgelopen vier jaar werkte dit platform nauw samen met Omgevingsdienst IJmond, GGD Kennemerland en Provincie Noord-Holland.

banner magazine luchtkwaliteit 2