Op weg naar Beverwijk Aardgasvrij

Gepubliceerd op 20 juni 2018

Wat kan gemeente Beverwijk betekenen voor inwoners tijdens de energietransitie? Wat gebeurt er met de restwarmte van industrie? Hoe zit het met de financiering? Vragen die bij aanvang van de bijeenkomst Op weg naar Beverwijk Aardgasvrij leefden onder de vijftig aanwezige inwoners. Met een verplicht aardgasvrij Nederland in 2050, een gaskraan die op niet al te lange termijn sluit en dus grote gevolgen voor het wonen en leven in ook gemeente Beverwijk nodigde de gemeente haar inwoners uit om mee te praten over de weg naar een aardgasvrije gemeente.

Omgevingsdienst IJmond en gemeente Beverwijk ontwikkelen momenteel een planning om wijken in de gemeente stap voor stap over te laten gaan op duurzame energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen. Welke wijken zijn, door bijvoorbeeld herstructureringsplannen, het meest kansrijk om binnen enkele jaren van het aardgas af te kunnen?, is daarbij de voornaamste vraag.

Gemeente Beverwijk wilde maandag 11 juni haar inwoners informeren over de opgave om uiteindelijk in 2050 allemaal aardgasvrij te wonen, werken en leven. Daarnaast bood deze avond een mooie kans om te ontdekken wat er al speelt onder de inwoners en wat zij van zichzelf en de gemeente verwachten in deze energietransitie.

Op weg naar Beverwijk Aardgasvrij 1106 01

Hoe duurzaam bent u?

Edgar Zonneveldt, projectleider Energietransitie bij Omgevingsdienst IJmond, trapte de avond af met een kort quizje. Na allerlei duurzame maatregelen opgenoemd te hebben, waarbij diegenen die de maatregelen hadden getroffen mochten blijven staan, bleven twee inwoners overeind. De grote winnaar had onlangs een Nul op de meter*-woning in het Beverwijkse Swaanswijk gekocht, maar op zijn hielen zat de inwoner die in zijn bestaande woning al meerdere duurzaamheidsmaatregelen zoals led, zonnepanelen en elektrisch koken, had getroffen.

‘We gaan het samen doen’

Wethouder Haydar Erol verzorgde het welkomstwoord en was ook de voorzitter van de avond. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om dit traject samen in te gaan. ‘De wereld is van iedereen, maar we zitten hier maar tijdelijk. Het is tijd voor een energietransitie en we willen u vragen mee te denken en uw ideeën met ons te delen. Het is ook voor ons een proces, we kunnen met alle nieuwe ontwikkeling nog niet heel ver de toekomst in kijken. Maar we weten wel dat we dit samen met u willen en moeten doen.’ De gemeente helpt bij het zoeken naar de juiste oplossing per wijk waar het gaat om het doorvoeren van de door de overheid opgelegde regels voor een aardgasvrij 2050.

Omgevingsdienst IJmond presenteerde wat en waarom

Als eerste presenteerde Edgar Zonneveldt het wat en waarom van deze energietransitie naar aardgasvrij. Met indrukwekkende foto’s van ondergelopen viaducten en overgelopen vijvers in Beverwijk legde hij uit dat we moeten stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, die onder andere veroorzaakt worden door het gebruik van fossiele brandstoffen. Tijd dus om te starten met de energietransitie. ‘De ontwikkelingen vliegen ons om de oren. De presentatie van gister is vandaag weer achterhaald, denk aan de gaskraan in Groningen die nog eerder dicht gaat. Het gaat in een razend tempo.’ Aan de slag dus. Wat doet de gemeente en wat kunnen inwoners doen? Voor Beverwijk, omliggende gemeenten en de regio IJmond legt Omgevingsdienst IJmond momenteel diverse data over elkaar om te onderzoeken welke wijken over enkele jaren aardgasvrij kunnen worden. Ondertussen kunnen inwoners ook stappen nemen, zoals isoleren en gebruik maken van zonne-energie.

Beverwijk begint niet op nul. De gemeente werkt mee aan onderzoeken naar collectieve maatregelen als een Warmtenet, de afgelopen jaren zijn er diverse subsidies voor zonnepanelen en isolatie verstrekt en nieuwbouw wordt vanaf 1 juli alleen nog aardgasvrij gebouwd. Toch hebben we nog een lange weg te gaan en gesprekken met inwoners zijn daarbij van groot belang: We gaan het samen doen.

Duurzaam Bouwloket

Ook Duurzaam Bouwloket, het onafhankelijke loket voor inwoners die vragen hebben over duurzaam (ver)bouwen, was aanwezig om technische en praktische informatie te verstrekken met concrete voorbeelden wat deze transitie voor uw huis gaat betekenen. Wat kunt u nu al doen om straks in een aardgasvrije woning te wonen? Daarbij werden ook de diverse kostenplaatjes in beeld gebracht. Alle informatie is terug te vinden in hun presentatie (zie te downloaden document).

In gesprek

Na de twee presentaties, een vragenronde en de pauze ging de groep uiteen in gesprektafels. Zes groepen bestaande uit inwoners, Omgevingsdienst IJmond en/of gemeente Beverwijk stelden vragen aan zichzelf en aan elkaar in het kader van de energietransitie: Wat kan ik doen? Wat kan de gemeente doen? Wat kunnen we samen doen? Daardoor waren de Omgevingsdienst en gemeenten in staat om te polsen wat voor ideeën er zijn en wat voor initiatieven er leven of kunnen gaan leven onder bewoners. Ook werd steeds meer duidelijk waar nog een vraag of verwachting naar de gemeente toe leeft.

In het te downloaden document leest u welke overkoepelende ideeën en voorstellen naar voren zijn gekomen aan de gesprekstafels. De gemeente onderzoekt hoe deze thema’s waar mogelijk verwerkt kunnen worden in de planning naar Beverwijk Aardgasvrij. Vragen die tijdens de avond gesteld zijn, worden binnenkort beantwoord op www.odijmond.nl/aardgasvrij.

Beverwijk Aardgasvrij tafel i

Na afloop hebben 15 inwoners zich aangemeld voor de klankbordgroep. Binnenkort neemt Omgevingsdienst IJmond contact op met de leden. Wilt u zich nog aanmelden? Dat kan via communicatie@odijmond.nl.

Actuele informatie over techniek en subsidies is terug te vinden op www.duurzaambouwloket.nl.

Nu al aan de slag? Kijk op www.huizenaanpak.nl.

Beverwijkodij_logoEnergietransitie_rgb_750px

*Nul op de meter: Dit houdt in dat de woning over het jaar heen, voor woning gebonden gebruik (ruimteverwarming, koeling, warm tapwater) en huishoudelijk gebruik (apparaten en verlichting), net zoveel energie verbruik (of minder) als er lokaal duurzaam wordt opgewekt. Bron: Duurzaam Bouwloket.

Reportage RTV IJmond