Heemskerk samen klimaatneutraal

Gepubliceerd op 22 juni 2018

We staan voor een grote opgave. Na de Klimaattop in Parijs in 2015 hebben we met 200 landen afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet meer dan twee graden mag stijgen. Dat betekent vooral minder en in het jaar 2050 zelfs géén fossiele brandstoffen gebruiken.

Alle maatregelen, hoe klein ook, leveren daarom een belangrijke bijdrage. Gemeente Heemskerk ging hierover, woensdag 20 juni, met inwoners in gesprek. Via presentaties, vragen en een tafelgesprek spraken zij over de opgave om komende jaren de gemeente te verduurzamen. Met de avond wilde de gemeente ophalen wat er al speelt onder de inwoners en wat zij van zichzelf en de gemeente verwachten in deze energietransitie.

“Met elkaar in gesprek gaan en blijven”

Wethouder Gaatze de Vries verzorgde het welkomstwoord en was ook de voorzitter van de avond. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om dit traject samen in te gaan. “Het is een zoekplaatje dat we alleen verder kunnen invullen als we dat samen doen en erover met elkaar in gesprek gaan en blijven. De input van vanavond is voor ons dus heel waardevol.”‘

Raoul Santibanez van Duurzaam Bouwloket vertelt over de transitie naar aardgasvrij wonen

Aansprekende ideeën en nieuwe initiatieven

Na twee presentaties en een vragenronde gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. In rap tempo werden ideeën uitgewisseld over hoe we in deze energietransitie kunnen samenwerken, waar de gemeente een rol heeft en wat inwoners nu al zelf kunnen doen. Aan de gesprektafels ontstonden aansprekende ideeën en nieuwe initiatieven. Ook werd steeds meer duidelijk waar nog een vraag of verwachting naar de gemeente toe leeft.

Nu al een plan maken

Inwoners waren het tijdens de tafelgesprekken met elkaar eens. De gemeente heeft een belangrijke voortrekkersrol en moet inzetten op actieve communicatie richting inwoners. Zowel online, als offline. Daarbij moet er ruimte zijn voor participatie. Ook was er vanuit aanwezigen behoefte aan samenwerking met diverse partijen, zoals woningbouwverenigingen, samenwerking in wijken, met verenigingen van eigenaren en zouden bepaalde branches, zoals makelaars, een belangrijke rol moeten spelen in de informatieverstrekking over de energietransitie. Maar de bal ligt ook bij inwoners zelf, vonden zij. Zij kunnen nu al een plan maken om komende jaren de eigen woning te verduurzamen. Maatregelen hoeven niet in één keer genomen te worden, maar kunnen over de aankomende jaren verspreid worden. Inwoners zouden elkaar kunnen helpen met het delen van ervaringen. Een kijkje in de keuken door een duurzame woning open te stellen voor bezoekers en vooral oog te hebben voor alle duurzame maatregelen die zich nu al hebben bewezen, zoals isolatie, ledverlichting, zonnepanelen, duurzame apparaten, of het elektrisch rijden. Inwoners gaven aan daarbij wel geholpen te willen worden; maatwerk aan huis over welke maatregelen interessant zijn. Bijvoorbeeld via een energiecoach. Inwoners zouden ook kunnen samenwerken in de collectieve inkoop van duurzame maatregelen, of via de gezamenlijke inkoop van een buurtbatterij.

Klankbordgroep

Na afloop meldden in totaal acht inwoners zich aan voor de klankbordgroep en zullen zo komende maanden voortbouwen op de oogst van de gesprekstafels. Inwoners die daar ook aan willen deelnemen kunnen zich melden via www.odijmond.nl/aardgasvrij. Via deze website blijven inwoners op de hoogte over initiatieven in de eigen gemeente.

Op de hoogte blijven?

Inwoners die meer informatie willen over het verduurzamen van de eigen woning, kunnen ook terecht op de website www.duurzaambouwloket.nl en www.huizenaanpak.nl. Het Duurzaam Bouwloket biedt inwoners onafhankelijk advies, een overzicht van beschikbare subsidieregelingen en een uitgebreid stappenplan om over te stappen naar aardgasvrij. Met de Huizenaanpak zal de gemeente komende jaren huiseigenaren ondersteunen bij het isoleren van de eigen woning.