UPDATE: Stofoverlast rond Tata Steel

Gepubliceerd op 17 juli 2018

Afgelopen weekend is er door inwoners veel stofoverlast ervaren rond Tata Steel. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ontving circa 100 klachten hierover. Deze klachten waren, vanwege de windrichting, voornamelijk afkomstig van bewoners uit IJmuiden.

Extra stofcontroles

Inspecteurs van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) voeren, als bevoegd gezag, sinds twee weken extra stofcontroles uit. Ook maandag waren zij bij het bedrijf om te achterhalen of het bedrijf zich houdt aan de vergunning en voldoende maatregelen treft om de overlast te beperken (bijvoorbeeld sproeien). Zij hebben de klachten vanuit de omgeving met Tata Steel besproken.

Overtredingen

Gezien de huidige weersomstandigheden (met name de droogte) is het voor Tata Steel moeilijk de stofemissie te beheersen. Vorige week hebben inspecteurs van ODNZKG een aantal overtredingen van de milieuvergunningvoorschriften geconstateerd (onder andere stof afkomstig van opslagen en transportbanden) en Tata Steel hiervoor een waarschuwing gegeven.

Gezondheid

GGD Kennemerland geeft het volgende aan over de stofoverlast: “Bij zichtbaar stof gaat het vooral om grove stofdeeltjes. Deze deeltjes komen bij inademen meestal niet diep in de luchtwegen terecht en zijn dus met name hinderlijk. Als er ook meer fijn stof in de lucht zit, kunnen gezondheidsklachten ontstaan of bestaande klachten verergeren. In de app ‘mijn luchtkwaliteit’ of op de website https://www.luchtmeetnet.nl kunt u dagelijks de luchtkwaliteitsindex vinden. De app geeft hierbij ook een op de situatie afgestemd advies aan”.

Klacht indienen?

Wanneer u overlast van stof, geluid of geur (afkomstig van Tata Steel) ervaart, dan kunt u dit melden via het online klachtenformulier van ODNZKG. Wanneer u een klacht indient, geef dan ook door op welk tijdstip en, als dat mogelijk is, welke installatie/bedrijfsonderdeel daarvoor verantwoordelijk is. Ook toevoeging van foto’s bij de klacht/melding zijn welkom. Dit geeft inspecteurs van ODNZKG waardevolle, extra informatie waarmee zij gerichter actie kunnen ondernemen.