Subsidie voor lokale energiecoöperaties

Gepubliceerd op 31 juli 2018

Steeds vaker starten inwoners samen, via een lokale energiecoöperatie, eigen duurzaamheidsinitiatieven. In sommige gevallen in samenwerking met de gemeente en omgevingsdienst. Ook binnen ons werkgebied . Om deze initiatieven extra te ondersteunen stelt Provincie Noord-Holland komende drie jaar in totaal 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het opzetten van duurzaamheidsprojecten.

Komende jaren zullen er stevige stappen gezet moeten worden om de verduurzaming van woningen te versnellen. Het gaat daarbij niet alleen om energiebesparing en-opwekking, maar ook om woningen aardgasvrij te maken. In veel gevallen staat hier het isoleren van woningen, in combinatie met de installatie van zonnepanelen aan de basis. Een opgave die alleen gerealiseerd kan worden als gemeente, inwoners en ondernemers samenwerken. Lokale bewonersinitiatieven kunnen hierin een aanzienlijke bijdrage leveren.

Om deze initiatieven te ondersteunen stelt de provincie 1 miljoen euro beschikbaar voor de komende drie jaar; voor 2018 is dat 360.334 euro. Per aanvraag wordt maximaal 10.000 euro vergoed. De subsidie is alleen bedoeld voor organisatiekosten zoals de inhuur van deskundigen, training van vrijwilligers of de inzet van meetapparatuur zoals een warmtebeeldcamera. Ook zaalhuur, het trainen van leden of kennisuitwisseling valt onder de regeling. De subsidie is alleen bedoeld voor dit soort organisatiekosten en mag niet worden ingezet voor het aanschaffen van zonnepanelen of windmolens. Hiervoor zijn al allerlei Rijksregelingen beschikbaar.

De subsidieregeling wordt dit jaar vanaf half augustus tot en met 31 oktober opengesteld. Meer informatie is te vinden onder deze link.

In Noord-Holland zijn meer dan 50 lokale energiecoöperaties actief: bewonersverenigingen die zonne-energiesystemen opzetten of gezamenlijk hun woningen laten isoleren. In ons werkgebied gaat het om initiatieven als Beverwijk Duurzaam, Energiek Velsen, DUEC, Heemsteed Duurzamer, Duurzaam Overveen en Wormerland Verduurzaamt.