Werkbezoek IJmond aan warmtenet Alkmaar

Gepubliceerd op 27 september 2018

Van theorie op het scherm naar de praktijk in de grond: op woensdag 25 september kwam de projectgroep voor het Warmtenet IJmond bijeen in Alkmaar om de locaties te bekijken waar de uitrol van hun warmtenet in volle gang is.

Bestuurders van HVC Alkmaar, woningbouwcorporaties Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen, WoonopMaat en Pré wonen, Alliander DGO, TATA Steel, gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen en de Omgevingsdienst IJmond brachten een werkbezoek aan diverse locaties in Alkmaar om daar de actuele werkzaamheden rondom het warmtenet te bekijken. Bij HVC Alkmaar werd de groep welkom geheten en werden achtergronden, technieken en ervaringen met het warmtenet gepresenteerd.

werkbezoek Alkmaar 25092018 ii

Ook huurwoningen aan bod

Voor de bestuurders van de woningcorporaties sprak vooral het verhaal van Woonkracht 10 tot de verbeelding. Zij hebben samen met de andere woningbouwcorporaties uit de Drechtsteden van HVC de garantie gevraagd dat zij 30% van hun woningvoorraad aardgasvrij kunnen maken met een warmtenet. Dit zodat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden vanwege lageren investering door de woningbouwcorporaties en dus voor de huurder.

Daarna werd de groep naar de diverse locaties gebracht en konden ze de theorie in praktijk bekijken. De kennisuitwisseling van dit werkbezoek was zeer nuttig voor het Warmtenet IJmond en leidde tot nog meer vertrouwen in het resultaat om tot een regionaal warmtenet in de IJmond te komen.

werkbezoek Alkmaar 25092018 i

Warmtenet IJmond

De realisatie van een Warmtenet IJmond is een grote wens van de regio. Dit warmtenet zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond en een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale klimaatdoelstellingen. Ook is het een grote stap richting een aardgasvrije toekomst. Op dit moment laten de IJmondgemeenten, Omgevingsdienst IJmond, woningcorporaties de haalbaarheid van een warmtenet door HVC en Alliander voor de IJmond onderzoeken.