Derde LNG-diner brengt partijen wederom bij elkaar

Gepubliceerd op 18 november 2018

Op 15 november 2018 vond in Wijk aan Zee voor het derde jaar achtereen het LNG diner plaats. Op uitnodiging van Noord Holland, Omgevingsdienst IJmond en het Nationaal LNG platform kwamen publieke en private partijen bijeen om te praten over kansen, uitdagingen en concrete acties om de uitrol van LNG in de regio te versnellen.

Het thema luchtkwaliteit heeft een prominente plek in de IJmond. Afgelopen jaren is er door gemeenten en bedrijven hard gewerkt om de luchtkwaliteit in de regio te verbeteren. Uit het onlangs verschenen Datarapport van Provincie Noord-Holland blijkt dat ook in 2017 op alle meetlocaties is voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden. Het gebruik van schone brandstoffen in het vervoer heeft hierin een belangrijk aandeel.

Tijdens het LNG diner in 2017 beloofde Gedeputeerde Adnan Tekin dat hij zich zou inzetten voor een gelijk level playing field. Dit jaar kon de Gedeputeerde melden dat de provincie samen met andere provincies afspraken heeft gemaakt voor een dekkend netwerk van LNG tankstations in het hele land. Tekin: “Voor het zware vrachtvervoer is er de komende 10 tot 15 jaar geen beter alternatief dan LNG. Het gebruik van LNG levert een forse reductie op van fijnstof. Bio-LNG (groen gas) is zelfs CO2-neutraal.”

Tijdens het LNG diner maakten de partijen een viertal concrete afspraken:

  1. Aandacht geven aan successenvoorbeelden van gebruik van LNG in het zwaar wegvoer en scheepvaart
  2. Albert Heijn rijdt inmiddels met honderden schone vrachtwagens en er varen binnen korte tijd 250 zeeschepen op LNG, die vanuit IJmuiden gebunkerd kunnen worden.
  3. Albert Heijn informeert wethouders, die op dit moment de regionale energiestrategie opstellen, over het belang van LNG voor de Energietransitie
  4. Ontwikkelen aansprekend filmpje met heldere, toegankelijke boodschap richting bewoners en bedrijven
  5. Duidelijk maken, via Brandstofmix, hoe LNG zich verhoudt t.o.v. waterstof en elektriciteit en wat de rol is van bio LNG.