Handtekening onder Circulaire challenge

Gepubliceerd op 20 juni 2019

De voorzitter van ons Dagelijks Bestuur, Haydar Erol, ondertekende maandag 17 juni, samen met Emmy Meijers, directeur van ODNZKG de intentieverklaring voor circulair inkopen. Samen met ODNZKG bedienen wij 25 gemeenten in de MRA.

Vanuit onze voorbeeldrol willen wij het circulair inkopen binnen onze organisaties een nog prominentere rol geven. En door zelf circulair in te kopen, dragen wij eraan bij dat het bedrijfsleven bij wie wij inkopen, ook circulair gaan inkopen. Met de ondertekening van de intentieverklaring laten wij zien dat wij ervoor gaan!

Circulaire challenge

Maar ook breder binnen de Metropoolregio Amsterdam leveren tientallen bedrijven en overheden een grote bijdrage aan de circulaire economie. De circulaire challenge van de Amsterdam Economic Board leunt op zowel de inkoopkant als op de verwerkingskant. Dat betekent aan de ene kant het herontwerpen van producten en daarnaast dat reststromen hoogwaardiger worden verwerkt

Roadmap

Vorig jaar tekenden 32 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam de intentieovereenkomst Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap overheden, die als doel heeft om in 2025 50 procent van het inkoopbudget circulair te besteden. Die intentie is dit jaar vertaald naar een Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap, die gemeenten kunnen gebruiken om hun ambities om te zetten naar concrete plannen.


Kijk hier voor een fotoverslag.