Omgevingsdienst IJmond nieuwsbrief - januari 2021

Nieuw jaar, nieuwe ontwikkelingen en een nieuw bedrijfsplan

Dit is de eerste OD IJmond nieuwsbrief van dit jaar. Wij vonden dat deze tijd vroeg om een herstart van onze nieuwsbrief. Wij hopen u op deze manier pro-actief betrokken te kunnen houden en op de hoogte te stellen over nieuws waardige berichten omtrent milieutaken, advisering en beleidstaken die wij voor onze deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland uitvoeren. Daarnaast berichten we u over activiteiten en resultaten op onze gebiedsbrede projecten, zoals op het gebied van duurzaamheid en energietransitie.

OD IJmond Bedrijfsplan: ontwikkelingen

01 Meike smaller

Graag informeren we u allereerst over ons OD IJmond Bedrijfsplan 2021-2024 dat afgelopen december is vastgesteld door ons Algemeen Bestuur. Vóór de vaststelling zijn de stukken besproken met alle portefeuillehouders en betrokken ambtenaren. OD IJmond voert voor vijftien gemeenten in ons werkgebied en de provincie milieutaken uit. Binnen die thema’s werken we op verschillende niveau’s: uitvoering, toezicht, handhaving en vergunningverlening. In de afgelopen vijf jaar zijn daar diverse taken bijgekomen, op onder andere het gebied van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank- en horecatoezicht en asbestverwijdering. Met ons Bedrijfsplan 2021-2024 geven we u een inkijkje in onze organisatie en de ontwikkelingen die op nationaal en regionaal niveau invloed hebben op de werkzaamheden die we voor u  en onze inwoners uitvoeren.

Grootste stelselwijziging ooit: de Omgevingswet

02 - afbeelding-fabriek-led-lamp smaller

Naar alle waarschijnlijkheid treedt op 1 januari 2022 dan eindelijk de Omgevingswet in werking. Deze wet wordt gezien als de grootste stelselwijzing ooit. 
Om goed voorbereid te zijn op de implementatie van de Omgevingswet, zijn wij gestart met een projectgroep en hebben we regelmatig contact met onze deelnemende gemeenten.

Gezamenlijke Route 2022

De gezamenlijke Route 2022(verwijst naar een andere website) geeft aan welke stappen in de tijd, door gemeenten en Omgevingsdiensten, moeten zijn uitgevoerd om op tijd klaar te zijn. OD IJmond zal met al haar gemeenten in gesprek gaan over de manier en mogelijkheid om hierop aan te sluiten.

GreenBiz IJmond: wie kent ons nog niet?

03 - man-in-pak-blaadje-uit-revert smaller

Zeer zorgwekkende stoffen: provinciaal project

04 - Blauwe-tonnen-chemisch-afval smaller

De provincie Noord-Holland heeft OD IJmond de opdracht gegeven om voor 1 januari 2021 bij provinciale bedrijven de uitstoot (emissie) van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) naar het milieu in kaart te brengen. Bij OD IJmond is het project breder getrokken naar de gemeentelijke bedrijven. Inmiddels is bij een groot aantal bedrijven binnen ons werkgebied al uitvraag gedaan.

Nieuwsbrief-banner-news-tapel-kranten-smaller

Volg ons ook op linkedin en twitter

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u mogelijk in het verleden hiervoor bent aangemeld. Mocht u dit nieuws niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief van Omgevingsdienst IJmond. Is dit nieuws ook nog interessant voor anderen uit uw organisatie, wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar uw collega's?