Omgevingsdienst IJmond nieuwsbrief - maart 2021

Nieuwsbrief OD IJmond

Dit is de tweede ODIJmond nieuwsbrief van 2021. Wij hopen u op deze manier betrokken te houden en op de hoogte te stellen over nieuws waardige berichten omtrent milieutaken, advisering en beleidstaken die wij voor onze deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland uitvoeren. Daarnaast berichten we u over activiteiten en resultaten op onze gebiedsbrede projecten, zoals op het gebied van duurzaamheid en energietransitie.

Alleen samen kan je de kansen van de Omgevingswet verzilveren

Met een reeks interviews genaamd ‘De Omgevingsdialoog’ is stilgestaan bij de uitdagingen en kansen die de Omgevingswet ons in de regio biedt. Omgevingsdienst IJmond werkt samen met onze deelnemende gemeenten, de provincie Noord-Holland en andere samenwerkingspartners ook in 2021 om invulling te geven aan het werken met de wet. In het magazine #Kwartslag, editie 14, leest u een interview met onder meer onze directeur Bert Pannekeet en coördinator ruimtelijke ordening en milieu, Bart van de Bovenkamp. Het motto in de IJmond en West Holland is 'alleen samen kan je de Omgevingswet verzilveren'.

Duurzaam boodschappen doen bij JUMBO Landsmeer

Goed afgesloten koel- en vriescellen, energiezuinige buitenverlichting, optimaal gebruik van klimaat- en ventilatie installaties. Jumbo Plemp in gemeente Landsmeer heeft de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen al genomen, maar daar houdt het voor ondernemer Johan Plemp niet op. Hij zet een stap extra. Omgevingsdienst IJmond, die namens gemeente Landsmeer bedrijven op naleving van de Wet milieubeheer controleert, belde hem daarom op.

Inzicht in energieverbruik met datalogger

06 - datalogger dylan

De datalogger. Hét instrument om inzicht te krijgen in uw energieverbruik, door te meten of de klimaatinstallatie en ventilatie goed ingeregeld staan. Verwarmt en koelt hij op de juiste tijden? En op de juiste temperatuur? Gaat hij ’s nachts wel uit? Omgevingsdienst IJmond zet momenteel 14 dataloggers in om bij bedrijven in ons werkgebied deze metingen uit te voeren. Kosteloos, met het verzoek aan de eigenaar of gebouwbeheerder om, indien nodig, direct aanpassingen te doen door de installaties juist te laten inregelen. Dit zorgt direct voor milieuwinst en tot wel 30% besparing op de energierekening.

Wanneer het milieu in gevaar is, staan onze boa’s klaar

Milieucontroles, toezicht houden, handhaven. Dagelijkse kost voor onze medewerkers Omgevingsrecht, meestal toezichthouders genoemd. Kijken hoe en of inrichtingen voldoen aan de milieuvoorschriften voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer. “Dat gaat natuurlijk vaak goed, maar als zaken herhaaldelijk verkeerd gaan of als er groot gevaar voor het milieu ontstaat, worden wij ingezet,” zegt Nico Hulsman, medewerker Omgevingrecht en buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Bijvoorbeeld wanneer een ondernemer, mogelijk schadelijke, stoffen op zijn terrein verbrandt en op heterdaad betrapt wordt. “En dan is er de keuze: is dit op te lossen met een bestuurlijke consequentie, bijvoorbeeld een last onder dwangsom, of is het zo’n grove overtreding dat we er een strafrechtelijk proces van moeten maken?”

Hoe verliepen de vuurwerkcontroles en de verkoop daarvan in 2020?

Hoe verliepen de vuurwerkcontroles en de verkoop daarvan in 2020? Naar aanleiding van de grootste vuurwerkramp die Nederland 20 jaar geleden in zijn greep hield, is in maart 2002 het Vuurwerkbesluit(verwijst naar een andere website) in werking getreden. Wet- en regelgeving rondom het in- en uitvoeren, opslaan, bewerken, afleveren, het voorhanden hebben en het afsteken van vuurwerk werd aangescherpt. Medewerker Omgevingsrecht bij Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond), Sonja Hoogkamer-Spierenburg weet er alles van.

Energie besparen en opwekken met Duurzaamheidslening van gemeente Heemskerk

Energie besparen, zelf duurzame energie opwekken en duurzaam verwarmen. Belangrijke maatregelen om onze overstap op duurzame energievoorziening, de energietransitie, te realiseren. Daarom stelt gemeente Heemskerk vanaf 22 februari 2021 500.000 euro aan financiële middelen beschikbaar in de vorm van een duurzaamheidslening.

GreenBiz Circulair: de startconferentie was een groot succes!

Ons doel is om de afvalstromen bij de deelnemende bedrijven aan het project Upcycle Your Waste te verminderen met 20%. Om een goed beeld van de verschillende afvalstromen te krijgen hebben we meer deelnemers in de IJmond nodig! U doet toch ook mee?

BTAC Solutions uit IJmuiden winnaar IJmond Duurzaam Award 2021

Het bedrijf BTAC Solutions van Willem Jonkman heeft de IJmond Duurzaam Award 2021 gewonnen. BTAC Solutions werd op 11 februari tijdens de startconferentie van Upcycle Your Waste bekendgemaakt als winnaar. De jury had keuze uit uit drie genomineerden. Ook Patina Dakdenkers uit Beverwijk en Crown Van Gelder uit Velsen-Noord maakten kans op de prijs.

Nieuwsbrief-banner-news-tapel-kranten-smaller

Volg ons ook op linkedin en twitter

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u mogelijk in het verleden hiervoor bent aangemeld. Mocht u dit nieuws niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief van Omgevingsdienst IJmond. Is dit nieuws ook nog interessant voor anderen uit uw organisatie, wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar uw collega's?