ODIJmond nieuwsbrief - december 2021

ODIJmond quick scan, handhaving, energietransitie, bouwzaken, luchtkwaliteit én duurzaamheid bij inwoners en bedrijven

Hierbij ontvangt u de vijfde en tevens laatste ODIJmond nieuwsbrief van 2021. Wij wensen u fijne dagen toe en goed nieuwjaar. We zien u graag terug in 2022.

ODIJmond quick scan: zelfstandig, robuust en kwalitatief

Op basis van het rapport van de Commissie Van Aartsen (4 maart 2021) heeft Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) aan Arena Consulting de opdracht gegeven een onderzoek te doen in de vorm van een quick scan: wat is de positie van ODIJmond ten opzichte van de aanbevelingen uit het rapport. Arena Consulting komt tot de conclusie dat de ODIJmond voldoende zelfstandig en robuust is, zeker kwalitatief. ‘Wij voldoen aan de maatregelen en adviezen waaraan in dit stadium voldaan kan worden,’ zegt Bert Pannekeet, directeur van de dienst. ‘Verder constateert Arena Consulting dat wij goed toegerust zijn en voorbereid op de ontwikkelingen zoals de implementatie van de Omgevingswet (1 juli 2022), als ook de overdracht van taken en bevoegdheden op het gebied van de Wet Bodembescherming (Wbb).’

Handhaven is veel meer dan alleen boetes opleggen

Het tv-programma EenVandaag stelde in oktober 2021 dat bedrijven die milieuregels overtreden daarvoor zelden straf krijgen. ‘Handhaving is geen toverformule waarmee overtredingen automatisch verdwijnen!’, vertelt jurist Bram Beemster van Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond). ‘Als omgevingsdienst doen we ons handhavende werk op een objectieve, maar stevige manier. Een overtreding is een overtreding, waarbij we een goede relatie proberen te behouden terwijl we wet– en regelgeving volgen.’

De energietransitie: hoe maken we de afspraken uit het Klimaatakkoord waar?

Aardgasvrij wonen, leven en werken. Het is een manier om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Want stoppen met het gebruik van aardgas dringt de uitstoot van CO2 terug. Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) werkt samen met haar gemeenten hard aan het realiseren van die doelen. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Bouwtoezicht: veiligheid, onaangekondigde bezoeken en de Omgevingswet

‘Vanuit veiligheidsoogpunt is ons werk enorm belangrijk', aldus de ervaren bouwinspecteur van Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond), Rien Buren. ‘Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens dat bouwbedrijven tijdens hun werk een constructiefout maken. Daarom zie ik toe of het proces verloopt volgens de eisen of het Bouwbesluit (2012)(verwijst naar een andere website).’

Colleges IJmondgemeenten roepen EU op tot strengere richtlijnen luchtkwaliteit

Na het vaststellen van het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit IJmond afgelopen oktober, zetten de IJmondgemeenten nu gezamenlijk een volgende stap in het werken aan een betere gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond. De Europese Commissie (EC) heeft het plan twee richtlijnen voor de luchtkwaliteit te herzien. Die zijn erop gericht om de leefomgeving te verbeteren en te beschermen. De EC heeft haar lidstaten gevraagd om ideeën hierover aan te dragen vóór half december 2021. Dinsdag 7 december gingen de IJmond colleges akkoord met een gezamenlijke brief richting de EC met daarin hun adviezen op de richtlijnen.

GreenBiz IJmond en IJmond Bereikbaar trotse partners van het Lokaal Klimaat Akkoord Velsen

Met het akkoord wil gemeente Velsen bedrijven, organisaties, instellingen en inwoners met elkaar verbinden en de vermindering van CO2-uitstoot versnellen.

Webinar ‘Netwerkcongestie’ groot succes in de IJmond

Het is steeds vaker in het nieuws. De druk op het elektriciteitsnetwerk (netwerkcongestie) neemt toe. Geregeld ondervinden ondernemers hiervan de negatieve gevolgen in hun bedrijfsvoering. Daarom organiseerde GreenBiz IJmond in samenwerking met Liander, IWell en TNO op 30 november een webinar ‘netwerkcongestie’ om de lokale uitdagingen én oplossingen met het bedrijfsleven te delen. En met succes! Meer dan 50 (IJmondse) ondernemers namen deel.

Nieuwsbrief-banner-news-tapel-kranten-smaller

Volg ons ook op linkedin en twitter

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld of bent aangemeld. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief. Is dit nieuws ook nog interessant voor anderen uit uw organisatie, wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar uw collega's?