ODIJmond nieuwsbrief - mei 2022

Tweede nieuwsbrief van 2022

Dit is onze tweede nieuwsbrief van 2022, met daarin nieuws over brandveiligheid, verduurzamingsmogelijkheden voor het MKB in de IJmond, Natuur- en Milieueducatie, de IJmond Duurzaam Award, inzet tweede pont in IJmuiden, herziening EU-richtlijnen luchtkwaliteit en ondermijning.

Brandveiligheid: “als je eenmaal weet hoe het zit, let je er altijd op”

Verzorgingshuizen, kinderdagverblijven, supermarkten. Plekken waar vaak veel mensen aanwezig zijn. En waar vaak minder zelfredzame mensen aanwezig zijn. Daar is het belangrijk dat naast de milieuregels, ook de regels rond brandveiligheid gevolgd worden. Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) houdt in een aantal van haar gemeenten actief toezicht op brandveiligheid. Wat betekent dat eigenlijk?

Europese JTF-subsidie: mooi vliegwiel voor duurzame ontwikkelingen in IJmond

Uitstekend nieuws voor het midden- en kleinbedrijf in de IJmond dat versnelt de energietransitie wil doormaken. ‘We hebben bij de Europese Unie 58,5 miljoen euro subsidie aangevraagd om de economische en sociale gevolgen van de energietransitie op te vangen. Met het geld uit het Just Transition Fund (JTF) kunnen we de groene economie van het mkb stimuleren. Dit creëert die een brede welvaart met nieuwe werkgelegenheid’, aldus wethouder Floor Bal, die zich als voorzitter van het portefeuillehouderoverleg bezighoudt met het JTF.

Op en na school aan de slag met Natuur- en Milieueducatie

NME-nieuwsbrief-jackelien-pamela

“Wij leren kinderen over natuur, milieu en duurzaamheid. Zo leren zij zelf beter te zorgen voor hun omgeving. Dat is geweldig om te zien.” Pamela Hiemstra en Jackelien Glorie werken aan het programma Natuur- en Milieueducatie (NME) voor de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Naast woensdagmiddagactiviteiten voor alle kinderen uit de gemeenten verzorgen zij ook lessen en lespakketten.

Genomineerden IJmond Duurzaam Award 2022

Een duurzaam gecertificeerde oudereninstelling. Een tuinspecialist die consumenten bewuste keuzes voorlegt. En een bedrijf in veiligheid dat in álles steeds de duurzame stap zet. Omgevingsdienst IJmond nomineert ViVa! Zorggroep uit Velsen-Noord, Bakker Buitenleven uit Heemskerk en ProFhire uit Velserbroek voor de IJmond Duurzaam Award 2022.

Gemeente Velsen haalt subsidie binnen om tweede pont in de vaart te houden

ODIJmond heeft voor de gemeente Velsen een Rijkssubsidie verworven van 485 duizend euro. Met dit geld en garantstelling vanuit de IJmondgemeenten kan de tweede pont bij Velsen in de vaart blijven tot in ieder geval eind 2023. ‘De subsidie is toegekend omdat het laten varen van een elektrische pont grote gezondheidswinst oplevert voor de inwoners en voor het milieu. Vanaf 2023 gaat een tweede elektrische pont varen en wordt de oude, die nu nog op fossiele brandstof vaart, uit de vaart gehaald.

Europese Commissie neemt voorstellen uit IJmond voor herziening richtlijnen luchtkwaliteit serieus

De IJmondgemeenten hebben antwoord ontvangen van de Europese Commissie (EC) (pdf, 206 kB) op hun verzoek om richtlijnen voor luchtkwaliteit op Europees niveau te herzien. Zij verzochten aan de ene kan om de omgevingswaarden1 in de Europese Richtlijn luchtkwaliteit2 meer gelijk te brengen met de WHO-advieswaarden. Aan de andere kant gaven de IJmondgemeenten tekstvoorstellen aan de EC voor in de Richtlijn industriële emissies3. De EC neemt de IJmondadviezen in overweging bij de herziening van de richtlijnen. Het antwoord kwam als reactie op de brief van de drie IJmondgemeenten in december 2021.

Opsporen van ondermijning blijft ook in 2022 een van de hoofdthema's van Omgevingsdienst IJmond

De opsporing van ondermijning blijft ook in 2022 een van de hoofdthema's van Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond). ‘Dit jaar zetten we met name in op branchegericht toezicht en handhaving en samenwerking met onze ketenpartners. Vergeet niet dat het opsporen van ondermijning verder gaat dan criminaliteit opsporen. Het gaat ook over het bewaken van onze omgevingsveiligheid,’ zegt Nico Hulsman, BOA-coördinator bij ODIJmond en toezichthouder.

Nieuwsbrief-banner-news-tapel-kranten-smaller

Volg ons ook op linkedin en twitter

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld of bent aangemeld. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief. Is dit nieuws ook nog interessant voor anderen uit uw organisatie, wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar uw collega's?