De gemeente Wormerland zet zich in voor energiebesparing, maar kan dat zeker niet alleen. De afgelopen jaren zijn er door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties veel stappen gemaakt, maar aandacht besteden aan duurzame maatregelen is nog steeds van belang.

Via deze enquête wil de gemeente graag horen hoe u denkt over diverse thema's. De ambities van alle partijen verzamelt de gemeente in een duurzaamheidsvisie, die aankomend jaar een belangrijke onderlegger wordt voor diverse projecten. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 5 minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Stap 12