Beschikking maatwerkvoorschriften - Industrielaan 2 te Oosthuizen

Gepubliceerd op 30 september 2019

Bekendmaking Wet milieubeheer

Beschikking maatwerkvoorschriften

De teamleider van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, op grond van artikel 2.1, vierde lid en artikel 3.139, vijfde lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op aan Kaptein Processed Cheese Factory, gelegen aan Industrielaan 2 te Oosthuizen. Het opleggen van lozingsvoorschriften dient ter bescherming van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Inzage

De beschikking ligt tijdens werkuren van 1 oktober tot 12 november 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond, regio Zaanstreek-Waterland en/of bij gemeente Edam-Volendam.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 12 november 2019 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volandam. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.