IJmond presenteert nieuw magazine Ruimte voor schone lucht

Gepubliceerd op 8 maart 2017

Sinds 2012 werken de vier IJmondgemeenten samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Nu de Visie Luchtkwaliteit 2012-2016 geëvalueerd is, is het tijd voor de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021. Om inwoners op de hoogte te houden van de inhoud van de visie en van de maatregelen die getroffen worden, is het magazine Ruimte voor schone lucht ontwikkeld.

Het magazine laat zien waar het om draait in de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021. Op een visueel aantrekkelijke manier en in duidelijke taal worden de speerpunten uitgelicht, waaronder de aanpak bij de bron en het centraal stellen van gezondheid. Omdat het magazine twee keer per jaar zal verschijnen, kunnen inwoners makkelijk op de hoogte blijven van de lopende projecten en laatste ontwikkelingen. U vindt het magazine op www.odijmond.nl/magazine.

Visie Luchtkwaliteit 2017-2021

De nieuwe visie bouwt voort op de successen uit de Visie Luchtkwaliteit 2012-2016. Ook in de komende periode moet er een balans zijn tussen diverse economische ontwikkelingen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo is er wederom aandacht voor bronaanpak, mobiliteit en stimulering van schone brandstoffen. Ook is er weer aandacht voor het gezondheidsaspect bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Platform Milieu en Gezondheid

Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit IJmond is het platform Milieu en Gezondheid waarin portefeuillehouders gezondheid en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. De afgelopen vier jaar werkte dit platform nauw samen met Omgevingsdienst IJmond, GGD Kennemerland en Provincie Noord-Holland.

Magazine-Ruimte-Schone-Lucht