klacht milieu


Wij houden, samen met andere instanties, toezicht op de kwaliteit van de leefomgeving in onze regio. Onze inspecteurs controleren regelmatig of bedrijven zich aan de wetgeving houden. Signaleert u situaties bij bedrijven die een gevaar kunnen opleveren voor het milieu, of ervaart u hinder van een bedrijf, dan kunt u dit bij ons melden. Onze inspecteurs onderzoeken vervolgens of zij de klacht kunnen oplossen.

klachten Tata Steel

Wij behandelen milieuklachten die worden veroorzaakt door bedrijven. Maar wanneer het gaat over risicovolle bedrijven (zoals Tata Steel), dan is Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied het bevoegd gezag. Dat gaat om circa tien bedrijven (pdf, 191 kB) in onze regio.

Klachten circuit

Indien u klachten heeft met betrekking tot geluid op circuit Zandvoort, kunt u hiervoor gebruik maken van ons klachtenformulier. Wanneer er sprake is van een overtreding, zoals gesteld in de omgevingsvergunning milieu, ontvangt u van ons hierover verder bericht.