Houtrook

Een houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Het nadeel is echter dat zij veel meer verontreiniging verspreiden dan andere verwarming. Zo komen er meer schadelijke stoffen in de binnenlucht. Ook in de directe omgeving kunnen de schadelijke stoffen in de lucht blijven hangen. Overlast van houtrook bestaat uit stankhinder met of zonder gezondheidsklachten zoals irritatie van ogen, neus, keel en luchtpijp met hoesten en benauwdheid. Maak gebruik van onderstaande stooktips om overlast voor uw omgeving te voorkomen.

Juiste kachel, schoonmaken, droog hout

Het is belangrijk dat u zorgt voor de juiste grootte van uw kachel, in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen. Schoorstenen en rookkanalen moeten goed afgestemd zijn met de haard of kachel en minstens één keer per jaar door een erkend vakman schoongeveegd worden.

Maak het vuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes en stook alleen droog, onbehandeld hout. Stook niet bij windstil of mistig weer.

Frisse lucht en controleer de vlam

Voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt is belangrijk, net als volledige luchttoevoer tijdens het stoken. Controleer dit door naar de kleur van de rook en de vlam te kijken. En als laatste: laat houtvuur vanzelf uitbranden.

Door de stooktips te volgen kunnen overlast en gezondheidsklachten voor uw omgeving worden voorkomen en beperkt. Meer informatie over de tips kunt u vinden op www.rivm.nl. Overweegt u de aanschaf van een hout gestookte kachel? Kies dan voor een palletkachel, meer informatie hierover vindt u op www.milieucentraal.nl.

still video

Gezondheidseffecten

Houtrook bevat ongezonde stoffen en draagt bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft informatie over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan houtrook. Ook geven zij voorlichting over stoken met zo min mogelijk overlast en effect op uw gezondheid. Op www.ggdkennemerland.nl vindt u meer informatie over gezondheidseffecten van houtrook.

Wat kan ik doen bij overlast?

Heeft u last van rook van de buren? Maak een afspraak met uw buren om over het probleem te praten. Het kan zijn dat uw buren niet beseffen dat ze overlast veroorzaken. Andersom kan het ook zo zijn dat u overlast veroorzaakt zonder dit in de gaten te hebben. Ga in het gesprek niet alleen in op de problemen die u ervaart, maar zoek vooral naar mogelijke oplossingen. Komt u er samen niet uit? Lees dan op de website van Milieu Centraal wat u verder kunt doen.

Visie Luchtkwaliteit 2017 - 2021

De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012 samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit is het platform Milieu en Gezondheid waarin portefeuillehouders gezondheid en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. Afgelopen vier jaar werkte dit platform nauw samen met Omgevingsdienst IJmond, GGD Kennemerland en Provincie Noord-Holland. Meer informatie over het platform en de visie leest u elders op deze website.