Wat doen wij met uw klacht of melding?

Wanneer u gebruikmaakt van een van onze klachten - of meldingsformulieren dan komt uw klacht of melding direct binnen bij de medewerker die daarover gaat. Indien dat mogelijk is bij uw klacht, gaat onze collega naar de betreffende locatie om te kijken of wij uw klacht kunnen oplossen. Ook bij een melding gaan wij naar de betreffende locatie om te kijken of de constatering voldoet aan de bouwregelgeving. Als dat niet het geval is zullen wij hierop actie ondernemen. Indien dat wenselijk is houden wij u op de hoogte over de voortgang.

Oplossen van uw klacht of melding

Indien mogelijk neemt de inspecteur direct maatregelen om een klacht te verhelpen. In sommige gevallen is nader onderzoek nodig. In dat geval onderzoeken wij of de veroorzaker de milieuwetgeving overtreedt. Is dat het geval dan spreken we de veroorzaker aan en ondernemen we actie om de overtreding, en daarmee uw klacht, te beëindigen.

Uw klacht kan niet worden opgelost

Het kan ook zijn dat de veroorzaker binnen de grenzen van de wetgeving handelt en wij niets kunnen doen om uw milieuklacht te verhelpen. Gedurende dit proces houdt onze medewerker u op de hoogte van de ontwikkelingen. Als uw milieuklacht afgehandeld is krijgt u hiervan schriftelijk een bevestiging. Bij geluidsklachten over het circuit Zandvoort koppelen wij de voortgang van onze klachtafhandeling alleen terug, wanneer er sprake is van een daadwerkelijke overtreding.

Wanneer wij niet het bevoegd gezag zijn

Diverse instanties behandelen klachten met betrekking tot uw leefomgeving. Wanneer u bij ons een klacht indient waarvoor wij niet het bevoegd gezag zijn, dan verwijzen wij u zo mogelijk direct door of sturen wij zelf uw klacht door. Uiteraard informeren wij u hierover.