Klachten en meldingen over uw omgeving

Diverse instanties houden samen toezicht op de kwaliteit van de omgeving, dit kan gaan om milieu, geluid of bouw. Toch kan het zijn dat u iets ziet dat afwijkt, of ergens hinder van ondervindt. Om uw klacht of melding zo goed en snel mogelijk te kunnen behandelen, is het belangrijk dat u bij de juiste instantie terechtkomt. Maar bij welke instantie hoort nou uw klacht of melding en hoe dient u vervolgens een klachten of melding in?

Klacht indienen

Om zoveel mogelijk helderheid te geven waar u wat moet indienen, hebben wij een overzicht gemaakt met welke klacht u waar indient. Heeft u een klacht over een bedrijf binnen ons werkgebied, dan kunt u altijd direct bij ons terecht. U kunt hiervoor gebruik maken van ons klachtenformulier. Klachten over stank, geluid of stof ten gevolge van zware industrie (pdf, 191 kB) (pdf, 191 kB), waaronder Tata Steel, dient u in bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Melding bouw

Wanneer u iets in uw omgeving ziet en vermoedt dat het niet voldoet aan de bouwregelgeving, dan kunt u hiervan melding maken. Inwoners van de gemeenten Zandvoort, Uitgeest, Oostzaan en Wormer kunnen dat doen via dit meldingsformulier. Voor die gemeenten voert Omgevingsdienst IJmond namelijk het bouwtoezicht uit.

Als u daadwerkelijk overlast ondervindt van een bepaalde afwijking, dan kunt u hiervoor een klacht indienen via het klachtenformulier.

Melding toeristisch verhuur gemeente Zandvoort

Heeft u een ‘Bed & Breakfast’ of verhuurt u uw huis aan toeristen als u zelf op vakantie bent? Vanaf 1 april 2019 is er een meldingsplicht en houdt de gemeente strenger toezicht op de geldende wetgeving.

Meer informatie vindt u op www.zandvoort.nl of dien direct uw melding in via dit formulier.

Hoe dient u uw klacht of melding in?

Maak gebruik van ons klachtenformulier. Uw melding of klacht komt dan direct binnen bij onze medewerkers die klachten behandelen. Bent u niet in de gelegenheid gebruik te maken van ons online formulier, dan zijn wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 0251-263863. Buiten kantooruren kunt u uw klachten, indien dringend optreden gewenst is, melden via het algemene politienummer 0900-8844.

U dient een klacht in en dan?

Wanneer u uw klacht bij ons indient, gaan onze medewerkers naar de betreffende locatie om te kijken of wij uw klacht kunnen oplossen. Wij houden u op de hoogte over de voortgang. Klachten die wij binnenkrijgen, maar die door een andere instantie opgepakt dienen te worden sturen wij altijd door. Uiteraard melden wij u dit en vermelden u welke instantie contact met u zal opnemen.

U dient een melding in en dan?

Wanneer u uw melding bij ons indient, gaan onze medewerkers naar de betreffende locatie om te kijken of de constatering voldoet aan de bouwregelgeving. Als dat niet het geval is zullen wij hierop actie ondernemen. Indien dat wenselijk is houden wij u op de hoogte over de voortgang.

Nogmaals de belangrijkste links:

Voor klachten die u niet bij ons kunt indienen, kunt u ook gebruik maken van de website Milieuklachten.nl.

milieuklachten


Indienen klacht

Wat kunt u doen bij overlast houtrook?

Een barbecue in de zomer of een houtkachel in de winter. Het hele jaar door kunt u overlast ervaren door houtrook. Maar wat kunt u doen tegen deze overlast, of hoe voorkomt u overlast voor uw omgeving?

Vermoedt u vrijkomen van asbest?

Ziet u een sloop of verbouwing en gaat het om een gebouw van vóór 1994? U kunt dit melden via asbest@odijmond.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande webpagina.

Laagfrequent geluid

Ervaart u hinder van laagfrequent geluid, zoals een bromtoon die niet door iedereen wordt waargenomen? Wanneer wij meerdere meldingen uit een bepaalde omgeving ontvangen, proberen wij via een geluidmeting een eventuele bron te lokaliseren. Lees verder wat u ook zelf kunt doen tegen het geluid.