Milieuklachten over bedrijven

Diverse instanties houden samen toezicht op de kwaliteit van het milieu. Toch kan het zijn dat u hinder ondervindt. Om uw klacht zo goed en snel mogelijk te kunnen behandelen is het belangrijk dat u uw klacht indient bij de juiste instantie. Maar bij welke instantie hoort nou uw klacht en hoe dient u vervolgens uw klacht in?

Om zoveel mogelijk helderheid te geven waar u welke klacht moet indienen, hebben wij een overzicht gemaakt met welke klacht u waar indient. Heeft u een klacht over een bedrijf binnen ons werkgebied, dan kunt u altijd direct bij ons terecht. U kunt hiervoor gebruik maken van ons klachtenformulier. Inwoners van de gemeente Zandvoort kunnen ook voor klachten met betrekking tot bouw het klachtenformulier invullen. Klachten over stank, geluid of stof ten gevolge van zware industrie (pdf, 191 kB), waaronder Tata Steel, dient u in bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Hoe dient u uw klacht in?

Heeft u een klacht? Maak dan gebruik van ons klachtenformulier. Uw melding komt dan direct binnen bij onze medewerkers die klachten behandelen. Bent u niet in de gelegenheid gebruik te maken van ons online formulier, dan zijn wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 0251-263863. Buiten kantooruren kunt u uw milieuklachten, indien dringend optreden gewenst is, melden via het algemene politienummer 0900-8844.

U dient een klacht in en dan?

Wanneer u uw klacht bij ons indient, gaan onze medewerkers naar de betreffende locatie om te kijken of wij uw milieuklacht kunnen oplossen. Wij houden u op de hoogte over de voortgang. Klachten die wij binnenkrijgen, maar die door een andere instantie opgepakt dienen te worden sturen wij altijd door. Uiteraard melden wij u dit en vermelden u welke instantie contact met u zal opnemen.

Nogmaals de belangrijkste links:

Voor klachten die u niet bij ons kunt indienen, kunt u ook gebruik maken van de website Milieuklachten.nl.

milieuklachten


Indienen milieuklacht

Wij behandelen niet alle milieuklachten. Onderstaande top 5 klachten dient u in bij andere instanties.

  1. Grofvuil & huishoudelijk
  2. Zwerfvuil & afvaldumpingen
  3. Wegdekverontreiniging
  4. Vliegverkeer
  5. Klachten over Tata Steel

Wat kunt u doen bij overlast houtrook?

Vermoedt u vrijkomen van asbest?

Ziet u een sloop of verbouwing en gaat het om een gebouw van vóór 1994? U kunt dit melden via asbest@odijmond.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande webpagina.