Wat doen wij met uw klacht of melding?

Beoordeling van uw klacht of melding

Zodra u melding maakt van een klacht of constatering onderzoeken wij eerst of deze door Omgevingsdienst IJmond behandeld wordt of dat een andere instantie verantwoordelijk is. Als een klacht bij een andere instantie thuishoort, verwijzen wij u zo mogelijk direct door of berichten wij u dat uw klacht is doorgegeven aan de betreffende instantie.

Registratie van uw klacht of melding

In het geval dat wij uw klacht behandelen, registreren wij de eerst de klacht. Op deze manier ontstaat een overzicht van alle milieuklachten.

Onderzoeken van uw klacht of melding

Vervolgens gaat een medewerker op onderzoek uit. Hij of zij neemt zo mogelijk binnen 24 uur contact met u op om eventuele aanvullende informatie te verkrijgen en gaat kijken op de betreffende locatie.

Oplossen van uw klacht of melding

Indien mogelijk neemt de inspecteur direct maatregelen om een klacht te verhelpen. In sommige gevallen is nader onderzoek nodig. In dat geval onderzoeken wij of de veroorzaker de milieuwetgeving overtreedt. Is dat het geval dan spreken we de veroorzaker aan en ondernemen we actie om de overtreding, en daarmee uw klacht, te beëindigen.

Uw klacht kan niet worden opgelost

Het kan ook zijn dat de veroorzaker binnen de grenzen van de wetgeving handelt en wij niets kunnen doen om uw milieuklacht te verhelpen. Gedurende dit proces houdt onze medewerker u op de hoogte van de ontwikkelingen. Als uw milieuklacht afgehandeld is krijgt u hiervan schriftelijk een bevestiging.