Onze opdrachtgevers (gemeenten en provincie) hebben ons gemandateerd om aan bedrijven, instellingen en particulieren vergunningen te verlenen, meldingen af te handelen en het toezicht en de handhaving op deze vergunningen en meldingen uit te voeren. Deelnemende gemeenten en de provincie blijven bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en zij geven ons opdracht om die taken voor hen goed uit te voeren.

Gemeenschappelijke Regeling

Het eigenaarschap van Omgevingsdienst IJmond ligt op dit moment bij de gemeenten en provincie die zijn toegetreden tot onze Gemeenschappelijke Regeling. Dat zijn per mei 2017; Provincie Noord-Holland en de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest en Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort. Ons algemeen bestuur wordt gevormd door portefeuillehouders Milieu van deze gemeenten en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

Ons dagelijks bestuur

Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door de volgende portefeuillehouders milieu van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Velsen en Wormerland.

Tim De Rudder

gemeente Beverwijk

De heer T. de Rudder
(voorzitter)

Cora Yfke Sikkema

gemeente Haarlem

Mevrouw C.Y. Sikkema

Frank Frowijn

gemeente Heemskerk

De heer F. Frowijn

Floor Bal

gemeente Velsen

De heer F. Bal

Jeroen Schalkwijk

gemeente Wormerland

de heer J. Schalkwijk

Ons algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders milieu van de partijen die zijn toegetreden tot onze Gemeenschappelijke Regeling. Het algemeen bestuur komt twee à drie keer per jaar bijeen. De vergaderingen, vergaderstukken en de verslagen zijn openbaar.

Gemeente Beemster

 • Mevrouw A. Zeeman

Gemeente Beverwijk

 • De heer T. De Rudder

Gemeente Bloemendaal

 • De heer R. Kruijswijk

Gemeente Edam-Volendam

 • De heer W. Runderkamp

Gemeente Haarlem

 • Mevrouw C.Y. Sikkema

Gemeente Heemskerk

 • De heer F.J.A. Frowijn

Gemeente Heemstede

 • De heer S.M. Nieuwland

Gemeente Landsmeer

 • De heer N. van Baarsen

Gemeente Oostzaan

 • De heer R. Meerhof

Gemeente Purmerend

 • De heer M.T.A. Hegger

Gemeente Uitgeest

 • De heer A.A. Tromp

Gemeente Velsen

 • De heer F. Bal

Gemeente Wormerland

 • De heer J. Schalkwijk

Gemeente Zandvoort

 • De heer G. Toonen

Provincie Noord-Holland

 • De heer A. Tekin

Groepsfoto AB 24052017

Vergadering2405

Vergadering24052017