Bestuur


Onze opdrachtgevers (gemeenten en provincie) hebben ons gemandateerd om aan bedrijven, instellingen en particulieren vergunningen te verlenen, meldingen af te handelen en het toezicht en de handhaving op deze vergunningen en meldingen uit te voeren. Deelnemende gemeenten en de provincie blijven bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en zij geven ons opdracht om die taken voor hen goed uit te voeren.

Gemeenschappelijke Regeling

Het eigenaarschap van Omgevingsdienst IJmond ligt op dit moment bij de gemeenten en provincie die zijn toegetreden tot onze Gemeenschappelijke Regeling. Dat zijn per mei 2017; Provincie Noord-Holland en de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest en Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort. Ons algemeen bestuur wordt gevormd door portefeuillehouders Milieu van deze gemeenten en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

Ons dagelijks bestuur

Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders milieu van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Velsen en Wormerland.

gemeente Beverwijk

De heer H. Erol

gemeente Haarlem

De heer R.H. Berkhout

gemeente Heemskerk

De heer G.J.W. de Vries

gemeente Velsen

De heer F. Bal

Jeroen Schalkwijk

gemeente Wormerland

de heer J. Schalkwijk

Ons algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders milieu van de gemeenten die zijn toegetreden tot onze Gemeenschappelijke Regeling. Het algemeen bestuur komt vijf keer per jaar bijeen.

Gemeente Beemster

 • Mevrouw A. Zeeman

Gemeente Beverwijk

 • De heer H. Erol

Gemeente Bloemendaal

 • De heer H. Wijkhuisen

Gemeente Edam-Volendam

 • De heer W. Runderkamp

Gemeente Haarlem

 • De heer R.H. Berkhout

Gemeente Heemskerk

 • De heer G.J.W. de Vries

Gemeente Heemstede

 • Mevrouw N.F. Mulder

Gemeente Landsmeer

 • Mevrouw M. Elfferich

Gemeente Oostzaan

 • Mevrouw R. Dral

Gemeente Purmerend

 • De heer M.T.A. Hegger

Gemeente Uitgeest

 • De heer J. Brouwer

Gemeente Velsen

 • De heer F. Bal

Gemeente Waterland

 • Mevrouw A.M.H. van de Weijenberg

Gemeente Wormerland

 • De heer J. Schalkwijk

Gemeente Zandvoort

 • De heer D. Moolenburgh

Provincie Noord-Holland

 • De heer A. Tekin

Vergaderstukken

De vergaderingen, verslagen en stukken van het algemeen bestuur zijn openbaar. Wanneer u interesse heeft om een vergadering bij te wonen en/of te spreken tijdens zo'n vergadering, dan kunt u zich daarvoor aanmelden. Neem hierover contact op met mevrouw G. Veltman via gveltman@odijmond.nl.

De vergaderdata voor 2019 zijn:

- 27 februari

- 22 mei

- 03 juli

- 30 oktober

- 18 december