Jaarrapportages


Uitvoeringsprogramma

Elk jaar stellen wij een uitvoeringsprogramma op. In dit programma beschrijven wij de taken die we in het betreffende jaar gaan uitvoeren voor onze gemeenten. Dit geeft ons bestuur, maar ook gemeentebesturen inzicht in wat zij van ons mogen verwachten. Op deze pagina kunt u de meest recente Uitvoeringsprogramma's downloaden. Wilt u een eerdere versie inzien, dan kunt u deze bij ons opvragen.

Jaarverslag

Jaarlijks rapporteren wij over onze uitvoering via een jaarverslag. Vanaf het jaarverslag 2003 kunt u de pdf-versie downloaden. Jaarverslagen van voor deze tijd kunt u bij ons aanvragen.