Aardgasvrij wonen, hoe bereidt u zich voor?


In 2050 is Nederland aardgasvrij. De overheid heeft besloten dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Daarmee zetten wij een grote stap om te voldoen aan internationale, nationale en lokale klimaatdoelen. Belangrijk, want als Nederland lopen we op dit moment achterop. Aardgasvrij wonen is goed nieuws voor het milieu. Goed nieuws dus voor de generaties na ons. En goed nieuws voor de mensen die nu in Groningen wonen en te maken hebben met aardbevingen als gevolg van de gaswinning, maar ook goed nieuws omdat we straks minder afhankelijk zijn van aardgas uit het buitenland. En ook voor u. Een aardgasvrije woning betekent een goed geïsoleerde woning en een woning waar u (met de juiste maatregelen) comfortabel woont, terwijl u bespaart op uw maandelijkse vaste lasten.

Maar wat betekent aardgasvrij nu voor u als inwoner?

Heeft u een eigen woning, of huurt u? U zult niet op korte termijn over hoeven te stappen op alternatieve maatregelen. Wel zult u steeds vaker horen over de opgave die voor ons ligt en steeds meer nieuwbouw om u heen wordt aardgasvrij opgeleverd. Gaat u verbouwen, of verhuizen? Dan is dat natuurlijk wel een uitgelezen moment om uw huis voor te bereiden op de toekomst.

Wat kunt u nu al doen?

Maar ook als u nu niet direct overstapt op alternatieve maatregelen is het verstandig om wel al te starten met voorbereidingen. Want hoewel 2050 nog ver weg klinkt, is het dichterbij dan u denkt. Door nu al te starten met voorbereiden, wordt u over een aantal jaar niet verrast met hoge uitgaven. Belangrijk daarbij is dat u uw eigen woning ‘leert kennen’. Hoe is de staat van de isolering van uw woning? Een goed geïsoleerd huis heeft minder energie nodig om het te verwarmen. Kookt u al op inductie? Is uw verwarmingssysteem geschikt om uw woning te verwarmen met een lage temperatuur? U kunt al stappen zetten met het zelfstandig opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen. We zijn straks aangewezen op nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. Veel maatregelen hebben zich al bewezen en zijn dus goed en direct toepasbaar, bijvoorbeeld maatregelen als warmtepompen, infraroodpanelen of zonneboilers. Op de website van het Duurzaam Bouwloket leest u uitgebreid over alle beschikbare individuele all-electric oplossingen.

Hoe bereidt de gemeente zich voor?

In de overgang naar een aardgasvrije toekomst heeft de gemeente een belangrijke rol. Hoewel nieuwbouwwoningen nu al worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting, ligt er een grote opgave om ook de bestaande bouw te verduurzamen. Helaas is op dit moment in veel gemeenten nog niet duidelijk waar en in welke wijken een bepaalde energievoorziening komt. Daarover zijn gemeenten druk in voorbereiding. Omgevingsdienst IJmond heeft namens gemeenten in haar werkgebied een verkenning uitgevoerd die moet leiden tot een wijkaanpak.

Deze wijkaanpak houdt rekening met de meest natuurlijke momenten om wijken te laten overstappen op duurzame energiebronnen. Maar kijkt ook naar draagkracht en de wijze waarop woningen op dit moment zijn geïsoleerd. We denken hierbij dan aan een planning voor de komende 5 tot 10 jaar. Veel verder is op dit moment niet te overzien met alle opeenvolgende ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, financieringsmogelijkheden en verwachte technische innovaties.

Met deze verkenning ligt er nog niets vast. Het biedt gemeenten wel de ruimte om vrij, maar gerichter te denken en belangrijk; het is een basis waarmee de gemeente in gesprek kan gaan met haar omgeving. Binnen de IJmondgemeenten vonden afgelopen maanden diverse informatieavonden plaats voor inwoners en raadsleden. In de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn zelfs klankbordgroepen ontstaan. Initiatieven die gemeenten omarmen.

Meedenken en meepraten?

Om tot een wijkaanpaak te komen is de mening van inwoners belangrijk. Daarom werkt de gemeente graag met inwoners die deel willen uitmaken van klankbordgroepen of interesse hebben om lokale initiatieven om de gemeente te verduurzamen willen opzetten.

Spreekt u dit aan? Informeer dan eens naar de mogelijkheden binnen uw gemeente.

Waar start u?

Wilt u meer informatie? Via diverse sites krijgt u informatie op maat. Voor u zijn www.duurzaambouwloket.nl en www.huizenaanpak.nl belangrijk. Het Duurzaam Bouwloket biedt u onafhankelijk advies, een overzicht van beschikbare subsidieregelingen en een uitgebreid stappenplan om over te stappen naar aardgasvrij. Met de Huizenaanpak zal de gemeente komende jaren huiseigenaren ondersteunen bij het isoleren van de eigen woning. Via www.hierverwarmt.nl leest u meer informatie over de opgave om Nederland in 2050 aardgasvrij te krijgen. HIER verwarmt ondersteunt bewoners, gemeenten en bedrijven. Bijvoorbeeld via een handige lijst met veel gestelde vragen, bewonerservaringen, oplossingen en stappenplannen.

Wilt u eens binnen kijken bij een duurzaam huis en ervaringen uit eerste hand horen? Hier vindt u meer informatie over de Duurzame Huizen Route.

Warmtenet IJmond

Een warmtenet is een system van buizen voor transport en distributie van warm water, waarmee we huizen en kantoren verwarmen. Deze regio kent veel industrie. Fabrieken, elektriciteitscentrales, havens en industrieterreinen produceren dag en nacht een uiterst waardevolle grondstof: restwarmte. Maar in plaats van daarmee iets nuttigs te doen, blazen ze het via hun semhoorstenen zomaar de lucht in. Daarom zijn diverse marktpartijen met elkaar in gesprek om te komen tot een businesscase voor een warmtenet in de IJmond. Goed nieuws dus.

Warmte, afkomstig van Tata Steel, is kansrijk voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond. De toepassing van deze warmte kan via een regionaal warmtenet een kleine 10.000 woningen verwarmen. Dit zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond. Het Warmtenet IJmond draagt bij aan het overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dit heet de Energietransitie.

Om die reden heeft de Stuurgroep Energietransitie IJmond (bestaande uit wethouders en ambtenaren uit drie IJmond-gemeenten en Omgevingsdienst IJmond) afvalverwerker HVC verzocht om samen met Alliander DGO een verkenning uit te voeren naar de realisatie van een warmtenet in de IJmond. Daarmee komen we een stap dichterbij het Warmtenet IJmond.

Samen met de regio

Opgewekte energie hoeft niet alleen in de gemeente zelf toegepast te worden. Sterker nog, juist regionale samenwerking kan hierin een groot voordeel bieden. Dat geldt niet alleen voor onze regio, maar voor heel Nederland. Kortom; een omvangrijk en complex project met een hoge tijdsdruk, die een sterke samenwerkingsstructuur vergt. Daarom wordt op dit moment een landsdekkend systeem van Regionale Energiestrategieën (RES) ontwikkeld. Door alle regio’s bij elkaar op te tellen (energievraag en energieaanbod) wordt duidelijk hoe en met welk tempo we in Nederland samen invulling kunnen geven aan het klimaatakkoord van Parijs. Noord Holland Zuid is een van deze regio’s. Binnen deze regio werken de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede en Velsen samen aan de input voor RES Noord Holland zuid. Voor dit proces is een regiegroep samengesteld, die bestaat uit ambtenaren van de betrokken gemeenten.