Atelier Warmtetransitie


ATELIER WARMTETRANSITIE

We gaan aardgasvrij wonen. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Haarlem wil al in 2040 aardgasvrij zijn. Om deze verandering te bewerkstelligen is een energietransitie nodig. Deze energietransitie stopt niet bij gemeentegrenzen. Maandag 2 oktober 2017 kwamen daarom regiogemeenten bijeen. Gezamenlijk werd gewerkt aan het ontwikkelen van een regionale warmtestrategie.

Met deze bijeenkomst zetten ambtenaren en wethouders van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort de eerste stap om op regionale niveau naar een aardgasvrije omgeving te komen. Alleen door structureel met elkaar samen te gaan werken, kunnen we dat doel bereiken. Aan het eind van de bijeenkomst was er een eerste opzet van de regionale energiestrategie. Deze werd overhandigd aan vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland.

De wereld van de energietransitie

De deelnemers doken in de wereld van de energietransitie. Want wat betekent het voor ons allemaal dat we van het aardgas af moeten? We moeten over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Hoe dan? Er zijn verschillende manieren om je huis te verwarmen: via een aansluiting op een warmtenet, met elektrische of gecombineerde oplossingen, ook wel ‘hybride’ oplossingen genoemd, of door aardgas te vervangen door het duurzame biogas. Voor koken is inductie de meest logische oplossing. Al deze oplossingen vergen een mega-operatie. Want bijna alle huizen zijn op dit moment aangesloten op het gasnet.

Samenwerken in de regio

Een van de oplossingen voor aardgasvrij wonen is een aansluiting op een warmtenet. Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water komt uit een warmtebron uit de buurt. Zo’n warmtenet loopt via verschillende gemeenten. En kan dus regionaal worden ingezet.

Plannen voor de toekomst

Met het opstellen van een regionale energiestrategie, samenwerken in de regio en zorgen dat alle nieuwbouw aardgasvrij wordt gebouwd is regio IJmond-Zuid en Kennemerland klaar voor de energietransitie. De vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland ontvingen een intentieverklaring van de samenwerkende gemeenten waarin onder andere is afgesproken dat alle gemeenten een routekaart naar een aardgasvrije gemeente gaan maken.

Overview van het programma

Aan de slag via workshops

Onderdeel van het programma was om ook samen aan de slag te gaan. Deelnemende wethouders boden wij twee deelsessies aan, die op elkaar aansloten. De deelnemende ambtenaren konden vooraf kiezen uit drie workshops. Via deze route maakten we een gezamenlijke start met de Regionale Energie Strategie.

Aardgasvrije opties bij bestaande bouw

Backcasten om proces in beeld te krijgen

In deze workshop zijn we aan de slag gegaan met de kunst van het backcasten. In anderhalf uur tijd leerden de deelnemers welke opties er zijn bij bestaande bouw en hoe je een routekaart ontwikkelt op basis van gestelde ambities. Zo werd er handelingsperspectief gecreëerd voor mensen die het proces moeten gaan faciliteren.

Belangrijke aanbevelingen die voortkwamen uit deze workshop waren:

  • Maak een routekaart
  • Start een interactief platform

Veranderbereidheid bij bewoners

De gebruiker centraal

Via deze workshop leerden deelnemers hoe je een veranderstrategie kunt ontwikkelen. Wat zijn de do’s en don’ts en wanneer betrek je bewoners? Door het maken van persoonsprofielen en die te koppelen aan type personen, ontstond een beeld van de doelgroep. Duidelijk werd dat verandering mensenwerk is en dat het daarom belangrijk is om te weten wie je doelgroep is, zodat je je strategie en gestructureerde aanpak ook kunt laten aansluiten op de doelgroep. Maar vooral; wees duidelijk. Naar de toekomst toe is er geen andere keuze dan aardgasvrij!

Aardgasvrije nieuwbouw

Masterclass om nu het verschil te maken

Via een masterclass reikten we deelnemers een toolkit aan waarmee zij een concrete aanpak kunnen ontwikkelen om aardgasvrije nieuwbouw mogelijk te maken. Via de discussie aansluitend op de masterclass werd duidelijk hoe belangrijk het is om, als je nu plannen hebt, zo snel mogelijk met energieleveranciers om tafel over de mogelijkheden. Ook werd gedeeld hoe belangrijk het is om de nieuwe wetgeving te borgen in de eigen organisatie en om aanbestedingen vanuit eigen grond, zonder uitzondering allemaal aan te wijzen als locaties voor aardgasvrije nieuwbouw. Durf ook te communiceren over de opgave. Richting ontwikkelaars, maar ook richting de raad.