Aanmelden klankbordgroep

Luister, denk en praat mee!

We zitten midden in de Energietransitie: van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie om bijvoorbeeld je huis mee te verwarmen. Dat vraagt om maatregelen en acties, van gemeenten, ondernemers, maar ook van u als inwoner. Bijvoorbeeld rondom duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. Maatregelen die voor iedereen haalbaar en betaalbaar moeten zijn en blijven.

De Energietransitie is er een van de lange adem. Nederland heeft tot 2050 om volledig overgestapt te zijn op duurzame energie. Dat biedt tijd en ruimte om duurzame maatregelen op verstandige momenten te nemen. Dat biedt ook ruimte aan wijkgerichte acties. De gemeente heeft hierin een coördinerende rol, maar de samenwerking met u, als inwoners, is cruciaal. Helpt u ons, uzelf en uw buurt op weg? Meldt u dan nu aan. We zijn benieuwd naar uw vragen, ideeën en oplossingen.