Energietop IJmond

In 2015 organiseerde Omgevingsdienst IJmond de Energietop IJmond. Via deze Energietop hebben wij, samen met gemeenten en het bedrijfsleven binnen ons werkgebied, de doelstellingen uit het Nationale Energieakkoord vertaald naar een actieplan. Dit actieplan moet ertoe bijdragen dat energiebesparende maatregelen versneld worden uitgerold.

Naar aanleiding van dit actieplan hebben de portefeuillehouders milieu uit ons werkgebied zes thema’s benoemd waarbinnen wij jaarlijks werken aan concrete doelstellingen.

Energietop_website