Omgevingswet

In het voorjaar van 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Door de Omgevingswet wordt het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en ontwikkeling en beheer van de leefomgeving beter beheersbaar. Een eenvoudiger en beter samenhangend omgevingsrecht draagt er vervolgens aan bij om actiever en efficiënter aan een dynamische en duurzame leefomgeving te kunnen werken.

Deze verandering betekent ook wat voor onze dienstverlening. Daarom bereiden wij ons nu al voor op de inwerkingtreding van deze nieuwe wet. Dat doen wij niet alleen. Wij zoeken daarbij de samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied, ketenpartners en Provincie Noord-Holland.

U leest hier over de Omgevingswet en onze projecten en initiatieven waarmee wij nu al voorsorteren op de nieuwe wetgeving.

Eén samenhangende wet

Omgevingstafel regio IJmond, Waterland & Zuid-Kennemerland

Netwerk Omgevingstafel

Sinds kort slaan gemeenten, VRK, provincie en het Hoogheemraadschap en Omgevingsdienst IJmond de handen ineen aan de Omgevingstafel. Via deze Omgevingstafel wil de omgevingsdienst samen met gemeenten en ketenpartners kennis, informatie en expertise delen om gezamenlijk de implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden.

Waarom een Omgevingswet

De winst van de Omgevingswet voor de burger