Waarom een Omgevingswet?


Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Door de Omgevingswet wordt het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en ontwikkeling en beheer van de leefomgeving beter beheersbaar. Een eenvoudiger en beter samenhangend omgevingsrecht draagt er vervolgens aan bij om actiever en efficiënter aan een dynamische en duurzame leefomgeving te kunnen werken.

Deze verandering betekent ook wat voor onze dienstverlening. Daarom bereiden wij ons nu al voor op de inwerkingtreding van deze nieuwe wet. Dat doen wij niet alleen. Wij zoeken daarbij de samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied, ketenpartners en Provincie Noord-Holland.

U leest hier over de Omgevingswet en onze projecten en initiatieven waarmee wij nu al voorsorteren op de nieuwe wetgeving.

Omgevingstafel regio IJmond, Waterland & Zuid-Kennemerland

Netwerk Omgevingstafel

Gemeenten slaan, samen met VRK, provincie en het Hoogheemraadschap en Omgevingsdienst IJmond de handen ineen aan de Omgevingstafel. Via deze Omgevingstafel wil de omgevingsdienst samen met gemeenten en ketenpartners kennis, informatie en expertise delen om gezamenlijk de implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden.

Aan de slag met de Omgevingswet

De Omgevingswet kent vier belangrijke verbeterdoelen; samenhangende benadering, versnellen en verbeteren procedures, inzichtelijkheid en bestuurlijke afwegingsruimte. Deze verbeterdoelen vragen van alle partijen meer samenwerking en een integrale benadering van de leefomgeving. Via diverse projecten en taken sorteren wij voor op deze ontwikkeling. Via een vijftal video's nemen wij u daar graag in mee.

Omgevingswet-2-daagse

Wat vraagt de Omgevingswet straks op uitvoeringsniveau van jouw organisatie en van jou als individuele medewerker in het fysieke domein?

Op deze vragen biedt onze Omgevingswet 2-daagse via een combinatie van theorie en veel praktijkcasussen een antwoord. Deze 2-daagse is een initiatief van Omgevingsdienst IJmond, samen met de Veiligheidsregio Kennemerland en de Veiligheidsregio en GGD Zaanstreek-Waterland. De lessen zijn voor en door collega's die zich nu al voorbereiden op de implementatie van de Omgevingswet.

Waar de leergang is gestart voor collega’s van de eigen organisaties, zien we dat er ook veel animo is vanuit andere organisaties en gemeenten om deel te nemen. Deze samenwerking draagt direct ook bij aan de noodzakelijke verbinding met collega’s buiten de eigen organisatie die werkzaam zijn in het fysieke domein.

Deelnemen? Of meer informatie over de Omgevingswet-2-daagse? Stuur een e-mail naar omgegevingswet2daagse@odijmond.nl.

Binnenkort nieuwe data!

veranderingen Omgevingswet in beeld

meer informatie

Waarom een Omgevingswet

De winst van de Omgevingswet voor de burger