Gemeenten slaan handen ineen aan Omgevingstafel

Op donderdag 16 juni namen gemeenten, VRK, provincie en het Hoogheemraadschap deel aan de eerste Omgevingstafel, belegd door Omgevingsdienst IJmond. Via deze Omgevingstafel wil de omgevingsdienst samen met gemeenten en andere handhavende instanties kennis, informatie en expertise delen om gezamenlijk de implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden.

Voorbereiden via Omgevingstafel

In het voorjaar van 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. Zo bundelt de wet bijvoorbeeld 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Door wetgeving te vereenvoudigen en door meer samenhangend te creëren kan er actiever en efficiënter aan een dynamische en duurzame leefomgeving worden gewerkt. Dat betekent wel wat voor de dienstverlening van de overheid.

Overview Omgevingstafel

Voorbereiding integraal oppakken

Bouwregelgeving, regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu zullen naar de toekomst toe gaan integreren. Dat vraagt om samenwerking. Vrijwel alle partijen aan de Omgevingstafel ervaren dat er hier nog een slag is te slaan. Het is belangrijk om, ook voorbij de grenzen van de eigen organisatie, in alle openheid samen te werken. Een opgave waar de Omgevingstafel een basis voor kan vormen. Want waar de Omgevingswet straks vraagt om een integraal advies, waarom dan niet, in de geest van de Omgevingswet, de voorbereiding ook al integraal oppakken? Zo stelden de deelnemers aan de Tafel.

Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op

Hoewel het raamwerk van de nieuwe Omgevingswet bekend is, is er ook nog veel onduidelijk. Ook de implementatie is inmiddels alweer uitgesteld. Maar, stellen de deelnemers aan de Tafel, dat mag geen reden zijn om niet nu al te beginnen met de voorbereidingen. Bij alle gemeenten staat de Omgevingswet dan ook al centraal en zijn medewerkers actief aan de slag met de implementatie van de wet. Het bewustzijn dat er nu al moet worden ingespeeld op de aankomende veranderingen is er, maar moet nog wel worden uitgedragen binnen de organisaties. De zichtbaarheid van de Omgevingstafel en de successen die daar worden behaald kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Meer dan alleen maar kennis delen

De Omgevingstafel is meer dan een Tafel waar kennis, expertise en ervaring zal worden gedeeld. De ambitie ligt hoger. Gemeenten willen aan de Tafel gaan leren we van elkaars aanpak en verkennen welke gelijkgestemde aanpakken over elkaar heen gelegd kunnen worden en waar via pilots en experimenten nu al actief met elkaar kan worden samengewerkt. De deelnemers aan de Omgevingstafel zullen elke twee maanden bij elkaar komen.

Deelnemers Omgevingstafel