Omgevingstafel, nr. 2

Vlak voor de zomer vond de eerste Omgevingstafel plaats. Op uitnodiging van Omgevingsdienst IJmond maakten de gemeenten en ketenpartners uit de regio kennis met elkaar en gingen in gesprek over de Omgevingswet. De behoefte aan kennis en samenwerking is groot. Iedere twee maanden komen de projectleiders daarom bij elkaar.

De eerste Omgevingstafel is vooral benut om elkaar te leren kennen en van elkaar te horen waar een ieder staat in het traject naar de implementatie van de Omgevingswet. Het ambitieniveau van de Omgevingstafel is uiteraard hoger. De deelnemers willen, naast leren van elkaars aanpak, ook verkennen waar via pilots en experimenten nu al actief met elkaar kan worden samengewerkt. Daarom tijdens de tweede bijeenkomst op 8 september niet alleen presentaties maar ook een praktisch ingestoken workshop.

omgevingstafel

Presentatie Gezondheid & de omgevingswet

Inhoudelijk werd de tweede Omgevingstafel ingeleid door GGD Kennemerland. Samenwerking, bijvoorbeeld via de Omgevingstafel is belangrijk voor GGD Kennemerland. Door als ketenpartner vooraan mee te denken en aan te sluiten in de implementatie wordt gezondheid van meet af aan goed geïntegreerd.

Femke Woltring stelde tijdens haar presentatie dat gezondheid breder is dan de fysieke leefomgeving alleen. De nieuwe term is Positieve gezondheid: Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid past ook beter in de nieuwe omgevingswet dan het oude begrip, dat meer gericht was op het verzorgen van ouderen en zieken.

Bekijk het verslag voor de vragen en de antwoorden naar aanleiding van de presentatie. Bekijk ook www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

Workshop

Als praktische vervolgstap is tijdens de tweede Omgevingstafel gewerkt aan een workshop om enig inzicht te krijgen welke zaken (op hoofdlijnen) er straks in het Omgevingsplan geregeld moeten zijn. In diverse groepen is een opsomming gemaakt van de zaken/regels (wetgeving en gemeentelijke verordeningen) waaraan iemand zich nu moet houden bij het starten van een horecazaak. Vervolgens is gekeken welke onderdelen straks niet terug komen in “centrale” wet- en regelgeving en wat een gemeente dus nog zelf in het Omgevingsplan moet of mag regelen. Een eye-opener: de impact van de verandering is absoluut groter dan op het eerste gezicht werd gedacht.

Toelichting AMvB’s

Met de implementatie van de Omgevingswet treden ook de ontwerpbesluiten (Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving) in werking. De vier ontwerpbesluiten (jpg, 144 kB) vervangen zo’n 120 AMvB’s en dragen daarmee bij aan de verbeterdoelen van de Omgevingswet. Tim van Rooijen, strategisch beleidsadviseur Omgevingsdienst IJmond ging met zijn presentatie in op de aandachtspunten en dwarsverbanden van de vier AMvB’s. De openbare internetconsultatie is inmiddels gesloten.

Invoeringsstrategieën

Hoe geef je invulling aan de bestuurlijke afwegingsruimte en wil je als gemeente ook gebruik maken van die ruimte? Het antwoord op deze vraag bepaalt hoe je als gemeente en provincie tegen de Omgevingswet en de daarmee gepaarde verandering aankijkt. Omdat dit een cruciaal aspect is, gaan we tijdens de derde Omgevingstafel aan de slag met de vier verandertypen; calculerend, vernieuwend, consoliderend, onderscheidend. De stap naar wat je nodig hebt om de Omgevingswet in te voeren, wordt vervolgens ook gemaakt. De workshop wordt gegeven door Annemieke van Brunschot van de VNG en van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet.