IJmond Circulair


Circulaire economie vraagt om slagkracht in de gehele keten

Ik ben een hardloper. Dat is duurzaam en ik reis met het OV. Ik doe dus mijn best. Daarmee opende cabertier Dolf Jansen met veel energie het congres over Circulaire Economie in de IJmond op donderdag 8 december. Dat dit thema leeft in de regio werd duidelijk door het enthousiasme van de meer dan 200 deelnemers aan het congres. Het congres was een initiatief van Omgevingsdienst IJmond, Tata Steel en OV IJmond.

Na een energieke start, introduceerde Dolf Jansen twee van de drie gastheren. Dit gaf Hans van den Berg, directeur Tata Steel de kans te benadrukken hoe belangrijk het terugdringen van CO2 is voor Tata en op welke wijze zij nu al invulling geven aan circulaire economie. Bestuursvoorzitter Omgevingsdienst IJmond Tim De Rudder benadrukte de mogelijkheden om als regio het afvalvraagstuk gezamenlijk op te pakken.

Daarna was het de beurt aan de keynotespeaker van het congres, Michael Braungart. Braungart is een voortrekker op het gebied van recyclage en groene productietechnieken en co-auteur van het boek Cradle tot Cradle; Remaking the way we make things. In 2003 ontving hij de Amerikaanse Presidential Green Chemistry Award. Hij legde de lat direct hoog. “We make the wrong things perfect, that is perfectly wrong.” Zijn devies: “We moeten toe naar een andere mindset.” Braungart ziet de oplossing in de Cradle to Cradle-gedachte, waarbij producten worden ontwikkeld die, in een gesloten system, eraan bijdragen dat er geen afval ontstaat. Enkel waardevolle grondstoffen voor weer andere producten.

Slagkracht in de keten

Na de workshops en inspiratiesessies was het woord aan Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda. Een stichting die zich inzet om Nederland sneller duurzaam te maken. Eind 2015 liep Minnesma met Urgenda 580 kilometer van Utrecht naar de Klimaattop in Parijs. Via deze Climate Miles vroeg Urgenda aandacht voor klimaatverandering. Minnesma benadrukte tijdens het congres het belang van samenwerking, zowel binnen de keten als in een breder netwerk. “Wat ondernemers alleen niet durven of kunnen, kan samen of samen met de overheid wel! Zo ontstaat slagkracht in de keten en kun je werken aan concrete successen.” Daarnaast is een regionaal schaalniveau het meest geschikt om een circulaire economie in de praktijk te brengen, volgens Minnesma.

De beste cases van Nederland

De workshops en inspiratiesessies, gericht op de dagelijkse praktijk, gaven de deelnemers verder inzicht in het thema. De onderwerpen waren divers. De workshops gingen in op afval, grondstoffen, circulair groen, regionale kansen, circulaire grond weg en water en circulair inkopen. De inspiratiesessies gingen in op de beste cases van Nederland, afvalvrij en energiearm bouwen, van ambitie naar realiteit, duurzaam vervoer in de IJmond, Tata Steel 100% circulair. Alle sessies hadden tot doel om bezoekers inzicht te geven in de kernprincipes van de circulaire economie en uit te dagen om na te denken over hoe het lokaal (verder) vorm te geven. Zowel vanuit perspectief van het bedrijfsleven als vanuit (lokale) overheden, maar vooral in samenwerking.

Reportage 251TV

Luister naar Dolf Jansen, Tim De Rudder en Hans van den Berg tijdens IJmond Circulair

OV IJmond
Tata Steel
Programma IJmond Circulair