IJmond rijdt alternatief


Er is een groot aantal alternatieve transportbrandstoffen op de markt. Denk bijvoorbeeld aan aardgas/groengas, biodiesel, bio-ethanol, biogas, elektriciteit en waterstof. Al deze schone brandstoffen zorgen ervoor dat de uitstoot van uitlaatgassen vermindert en de luchtkwaliteit verbetert.

Met die reden stimuleert een groot aantal gemeenten in Nederland ondernemers en particulieren over te stappen op schone brandstoffen.

Dekkend netwerk

Om ervoor te zorgen dat particulieren en ondernemers overstappen op schone brandstoffen is afgelopen jaren hard gewerkt om door heel Nederland een dekkend netwerk op te bouwen van tankstations waar men terecht kan voor alternatieve brandstoffen. Ook binnen ons werkgebied kunt u op diverse plekken terecht voor onder meer groengas en staan er laadpalen om uw elektrische auto mee op te laden.

Wagenpark

Om het rijden op alternatieve brandstoffen interessant te maken, is ook de beschikbaarheid van voertuigen belangrijk. Gelukkig is er voor zowel ondernemers als particulieren een groot aantal modellen beschikbaar, waar uit gekozen kan worden.

IJmond rijdt alternatief

IJmond rijdt alternatief geldt als succesvolle samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. Gedurende drie jaar zorgde de samenwerking voor diverse initiatieven en ruime regionale bekendheid van de voordelen van alternatieve brandstoffen. Samen hebben we veel tijd gestoken in het benaderen van bedrijven die veel kilometers maken in de eigen regio. Een consulent alternatieve brandstoffen bezocht meer dan vijftig kansrijke bedrijven. Voor geïnteresseerde ondernemers zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om ze niet alleen kennis te laten maken met de voordelen, maar vaak ook (via het aanbieden van proefritten) met de voertuigen. Openingen van tankstations in Heemskerk (2010) en Velsen-Noord (2011) en Velsen-Zuid werden aangegrepen om successen te delen met ondernemers en informatie uit te wisselen en in 2011 kreeg rijden op groengas via de campagne GasBas een extra stimulans.