Lokale Energie Markt voor bedrijventerreinen in de IJmond

Gepubliceerd op 22 november 2018

Bedrijven in de IJmond hebben afgelopen jaren forse stappen gezet om bedrijventerreinen grootschalig, flexibel en kostenneutraal te verduurzamen. Om dit succes verder uit te rollen is het tijd voor de volgende stap. Woensdag 21 november hebben ondernemers van bedrijventerreinen Kagerweg en De Pijp, GreenBiz IJmond, Omgevingsdienst IJmond, Econvert Climate & Energy en EXE daarom een handtekening gezet onder de oprichting van een Lokale Energie Markt.

Een Lokale Energie Markt (LEM) brengt vraag en aanbod van de lokale deelnemers bij elkaar en biedt deelnemende bedrijven de mogelijkheid elkaars opgewekte energie te gebruiken. De marges in de energieketen vloeien daarmee niet weg maar worden in het gebied gebruikt voor het verlagen van de energiekosten en verdere verduurzaming. De Lokale Energie Markt moet daarom verder invulling geven aan de slimme combinatie van energiebesparingen en opwekking van hernieuwbare energie.

Aansluiten van andere bedrijventerreinen

Jan Boudesteijn, voorzitter van GreenBiz IJmond: ”Het initiatief richt zich in eerste instantie op Kagerweg en De Pijp. Twee, havengerelateerde terreinen in zowel de gemeente Beverwijk als Velsen, maar het is zeer goed denkbaar dat ook ondernemers vanuit andere bedrijventerreinen in het IJmondgebied op termijn kunnen aansluiten”

Vraag en aanbod in balans

“Zowel Econvert Climate & Energy als EXE hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het bouwen van slimme oplossingen ter bevordering van de energietransitie”, aldus Gerard Adema, business developer bij Econvert. “Wij geloven in een decentrale, duurzame en betaalbare energievoorziening waarbij op gebiedsniveau vraag en aanbod met elkaar in balans is. Kernbegrippen daarbij zijn autonomie, transparantie en flexibiliteit”. Door gebruik te maken van het ENTRNCE platform van EXE zijn partijen in staat om zelf hun energieportfolio te managen en onderlinge energiehandel (peer to peer) te bedrijven. De benodigde technologie hoeft niet meer middels subsidieprojecten te worden ontwikkeld en heeft zich in eerdere projecten reeds bewezen.

Op de foto van links naar rechts: Rob van der Horst (EXE), Jan Boudesteijn (Greenbiz IJmond), Haydar Erol (wethouder milieu gemeente Beverwijk) , Bert Pannekeet (directeur Omgevingsdienst IJmond), Gerard Adema (Econvert climate & Energy), Floor Bal (wethouder milieu gemeente Velsen) en Thom de Ruijter (Econvert Climate & energy)

PECS

PECS ontvangt financiering van het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, dat mede gefinancierd is door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds (ERDF) onder het subsidie contract No 2S01-020. Daarnaast zorgt ook de Nederlandse provincie Noord-Holland voor financiële steun.

Interreg 2 Zeeën programma

Interreg 2 Zeeën is een Europees Territoriaal Samenwerkingsprogramma dat het Verenigd Koninkrijk,  Frankrijk,  Nederland en België (Vlaanderen) omvat. Het programma is mede gefinancierd door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds en co financiert in totaal €241m van projecten in de periode 2014 - 2020.

Het globaal objectief is om een innovatief, kennis- en onderzoek gebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën gebied te ontwikkelen, waar natuurlijke middelen beschermd worden en de groene economie gepromoot wordt.  Om dit te realiseren kunnen projecten die rechtstreeks bijdragen tot één van de specifieke doelstellingen (zoals CO2-arme technologieën)  deels gefinancierd worden tot wel 60% van hun totaal project budget.

Logo_PECS_long