Subsidie Collectieve Energieprojecten Velsen


Subsidieregeling voor collectieve investeringen in energiebesparing en duurzame energie

In 2015 heeft de Nederlandse overheid, samen met 200 andere landen, besloten dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dus, tussen nu en 2050 zullen we overstappen op duurzame energiebronnen. We gaan duurzaam, maar ook toekomstbestendig, comfortabel en betaalbaar wonen, werken, reizen en leven.

De gemeente Velsen vindt het belangrijk om Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te helpen hun woongebouwen te verduurzamen, om daarmee de broeikasgas uitstoot te verlagen. Daarbij is het doel dat de maatregelen die genomen moeten worden, betaalbaar blijven voor bewoners. Er zijn veel maatregelen die je als VvE, als woningcorporatie of energiecoöperatie kunt treffen om je woning(en) energiezuiniger of zelfs - neutraal te maken. Hiervoor is binnen de gemeente Velsen vanaf 2020 tot en met 2023 de "collectieve energiebesparing"-subsidie beschikbaar.

Subsidie collectieve energiebesparing

De subsidie kan aangevraagd worden door woningcorporaties, verenigingen van eigenaars en energiecoöperaties voor maatregelen bij bestaande woningen in de gemeente Velsen. Daarbij is het streven dat de woonlasten voor de bewoners door de uitvoering van de maatregelen niet zullen toenemen. De subsidieregeling staat niet open voor individuele leden van de VvE’s. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond.

Investeringen

VvE’s van woningeigenaren hebben een bijzondere positie. Veel VvE’s hebben wel een onderhoudsplan voor de instandhouding van het gebouw, maar geen reserveringen voor het investeren in energiebesparing of duurzame energie. Ze besluit niet snel om extra maatregelen te nemen. De gemeente Velsen biedt VvE’s nu een stimulans met deze subsidieregeling. Door de kosten van de collectieve maatregelen die genomen moeten worden, te verlagen.

Hoe kom je nou in aanmerking voor de subsidie en hoe gaat dat, een aanvraag doen?

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

 • De aanvraag is collectief, in die zin dat het aantal woningen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd minimaal twee is.
 • De uitvoering van de maatregelen mag nog niet gestart mag zijn (alleen nieuwe projecten).
 • Het project moet binnen twee jaar na toekenning van het voorschot afgerond zijn.
 • De subsidie omvat maximaal 50% van de aanvaardbare kosten van de maatregelen.
 • Het minimum subsidiebedrag is € 5000,- inclusief btw en het maximum is € 25.000,- inclusief btw.
 • Per jaar kan slechts één keer subsidie verleend worden aan één en dezelfde organisatie.
 • De subsidie is niet stapelbaar met andere subsidies, een overzicht van de eigen bijdrage, andere subsidies en bijdragen door derden wordt gevraagd.
 • U kunt aanvragen tot en met 31 december 2023, of tot het budgetplafond is bereikt.
 • Het totale budget over de looptijd is €300.000,-

Zie ook

Welke maatregelen kunnen we treffen?

Wanneer je namens je VVE, als woningbouwcorporatie of energiecoöperatie in aanmerking wilt komen voor deze subsidie, dan vind je hieronder een lijst met duurzaamheidsmaatregelen, waaraan de aanvraag moet voldoen.

 1. Woningschil isolatie * (zie in het schema hieronder de manieren van isoleren - de techniek - en de minimale waarde die het moet opleveren)
 2. HR++-glas met een U-glas-waarde kleiner dan of gelijk aan 1,2 W/m2K of spouw 15 mm;
 3. Monumentenglas;
 4. Zonnepanelen systeem (PV-systeem);
 5. Zonneboiler systeem;
 6. Lage Temperatuur Verwarming Afgiftesysteem (LTV);
 7. (Combi) Warmtepomp (bodem, water, lucht);
 8. Douchewater met Warmte Terug Winning (WTW) systeem;
 9. Led verlichting;
 10. Waterzijdig inregelen;
 11. Maatregelen voor aansluiting op een distributienet voor warmte;
 12. Groen dak en/of groene gevel;
 13. Overige maatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag of vermindering van de CO2-uitstoot van bestaande woningen of verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van deze woningen.
* Isolatietechnieken en bijbehorende waardes
Soort isolatie (techniek) Minimale waardes
Dakisolatie Rc ≥ 3,0 m2 K/W of Rd ≥ 2,5 m2 K/W
Vloerisolatie Rc ≥ 3,0 m2 K/W of Rd ≥ 2,5 m2 K/W
Spouwmuurisolatie Rc ≥ 1,3 m2 K/W of Rd ≥ 1,3 m2 K/W
Paneelisolatie Rc ≥ 3,0 m2 K/W of Rd ≥ 2,5 m2 K/W
Isolatie massieve muur Rc ≥ 3,0 m2 K/W of Rd ≥ 2,5 m2 K/W
Bodemisolatie Rc ≥ 2,5 m2 K/W of Rd ≥ 2,0 m2 K/W
Geïsoleerde losse buitendeur zonder brievenbus U ≤ 2,0 W/m2K

Aanvraagprocedure

Voor het indienen van een aanvraag maak je gebruik van een webformulier. De link daarvoor vind je onderaan deze pagina. Bij het webformulier hoort nog aanvullende informatie. Het gaat om de volgende bijlagen:

 • Een beschrijving of een projectplan van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden aan de woningen;
 • Een planning van de uitvoering;
 • Een begroting en kostenspecificaties inclusief btw met offerte(s) van maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • Een overzicht van de overige subsidies en bijdragen door derden voor het realiseren van de maatregelen (voor dit overzicht is op het webformulier ook enige ruimte).

Zo nodig vragen we om aanvullende informatie voor een juiste beoordeling van uw aanvraag.

Procedure tot en met €10.000,- (incl. btw)

 • Toe of afwijzing: Is je aanvraag compleet dan volgt binnen 12 weken een toe-of afwijzingsbesluit over je aanvraag. Bij een positieve beoordeling ontvang je 100% van de toegekende subsidie als voorschot.
 • Je stuurt binnen drie maanden na afronding van je project de kopiefacturen / betaalbewijzen aan Omgevingsdienst IJmond.
 • Realisatietermijn: Je hebt maximaal twee jaar de tijd, na het verkrijgen van het voorschot, om het project gerealiseerd te hebben. Periodiek word er naar de voortgang van het project gevraagd.

Procedure vanaf €10.000,- tot en met €25.000,- (incl. btw)

 • Toe of afwijzing: Is je aanvraag compleet dan nemen wij binnen 12 weken een toe-of afwijzingsbesluit over je aanvraag. Bij een positieve beoordeling ontvang je 80% van de toegekende subsidie als voorschot.
 • Indienen "Gereedmelding werkzaamheden": Is het project afgerond dan heb je vier weken de tijd om een zogenaamde gereedmelding in te dienen bij Omgevingsdienst IJmond.
 • Indienen Aanvraag-vaststelling subsidie: Na ontvangst van de Gereedmelding moet binnen drie maanden de Aanvraag-vaststelling worden ingediend.
 • Vaststellingsbericht: Binnen acht weken na ontvangst van de "Aanvraag vaststelling" ontvang je het Vaststellingsbericht en wordt, als er geen belemmeringen zijn opgetreden, de resterende 20% subsidie uitgekeerd.

Realisatietermijn

Deze website pagina toont een samenvatting van de Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen 2019 en de Algemene subsidieverordening gemeente Velsen 2017.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.