Aardgasvrij in 2050

We gaan aardgasvrij wonen. Uiterlijk in 2050 is onze energievoorziening volledig duurzaam. Dat is een mooi, maar ambitieus vooruitzicht. Volledig duurzame energievoorziening betekent niet alleen aardgasvrij, maar vraagt ook om het minimaliseren van het energieverbruik. Deze verandering vraagt een energietransitie. Samenwerking tussen gemeenten, het bedrijfsleven en inwoners is hierin essentieel.

Een voorwaarde voor de ambitie aardgasvrij is dat er een alternatief beschikbaar is. Dat vraagt om realistische en haalbare plannen, maar ook om oog voor wat er in de regio speelt aan initiatieven vanuit het bedrijfsleven en inwoners. Alle initiatieven en plannen samen moeten goed op elkaar worden afgestemd.

De ambitie klimaatneutraal in 2050 komt uit het Nationale Energieakkoord. Het gaat hier om en nieuwbouw, en om de acht miljoen woningen en gebouwen die Nederland nu al kent. Dat het belangrijk is om nu al te starten met deze uitdaging, bekrachtigt het feit dat nu nog 95% van die gebouwen wordt verwarmd met aardgas.

Klimaatdoelstelling

Aardgas heeft ons veel gebracht. Vijftig jaar geleden is Nederland begonnen met het grootschalig gebruik van aardgas in woningen en gebouwen. Omdat aardgas een fossiele brandstof is, zorgt het ook voor klimaatverandering, specifiek gaat het om 11% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Om onze klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland dus van het gas af en overstappen op duurzame warmtebronnen voor onder meer verwarmen, koken en douchen. De transitie van verwarmen met aardgas naar duurzame verwarmingsalternatieven wordt de warmtetransitie genoemd.

Wonen zonder aardgas

Om de warmtetransitie goed te laten voorlopen is het belangrijk dat gemeenten op tijd starten met de voorbereidingen, maar ook bewoners kunnen al betrokken en geïnformeerd worden over de ontwikkelingen. Zij hebben namelijk nu al verschillende manieren om hun huis te verwarmen: via een aansluiting op een warmtenet, met elektrische of gecombineerde oplossingen, ook wel ‘hybride’ oplossingen genoemd, of door aardgas te vervangen door het duurzame biogas. Voor koken is inductie de meest logische oplossing

Atelier Warmtetransitie

Omgevingsdienst IJmond en gemeente Haarlem organiseerden op maandag 2 oktober een atelier Warmtetransitie. Het atelier was gericht op ambtenaren en wethouders van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Met deze bijeenkomst zetten ambtenaren en wethouders de eerste stap om op regionale niveau naar een aardgasvrije omgeving te komen. Alleen door structureel met elkaar samen te gaan werken, kunnen we dat doel bereiken. Aan het eind van de bijeenkomst was er een eerste opzet van de regionale energiestrategie. Deze werd overhandigd aan vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland.

Gemeenten gaan voor aardgasvrij

Alle nieuwbouwwoningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waarover het besluit tot bouwen na 1 februari 2018 plaatsvindt, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Dat staat in een intentieovereenkomst, die de gemeenten uit deze regio op 1 februari hebben onderstekend.

Deze overeenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen, waarover nog moet worden besloten. Hierin staat ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering. Alle gemeenten in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond hebben de intentieverklaring ondertekend.

Warmtenet IJmond

Warmte, afkomstig van Tata Steel, is kansrijk voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond. De toepassing van deze warmte kan via een regionaal warmtenet een kleine 10.000 woningen verwarmen. Dit zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond.

Namens de IJmondgemeenten werken wij samen met Tata Steel, Provincie Noord-Holland en diverse markpartijen in de verkenning van de mogelijkheden. Ook diverse woningcorporaties zijn nauw betrokken bij dit initiatief.

Warmtenetten zijn duurzaam alternatief voor aardgas

TNO en ECN Duurzaam hebben in opdracht van het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam uitgezocht hoe duurzaam de warmtebronnen in de warmtenetten van de regio Amsterdam zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek is een CO2-ladder voor de warmtebronnen ontwikkeld om afnemers van warmte inzicht te geven in het nut van warmtenetten. In alle gevallen is de CV-ketel thuis het minst duurzaam.

(bron: https://www.amsterdameconomicboard.com/)

Warmtenet IJmond

Ook de industriële warmte van Tata Steel, die gebruikt zou kunnen worden voor het verwarmen van woning in de IJmond is in deze ladder meegenomen. De conclusie onderschrijft het belang om hier in de IJmond daadwerkelijk een warmtenet te realiseren.