Praktijktraining asbest

In de praktijk zijn diverse medewerkers van diverse instanties betrokken bij het verwijderen van asbest. Ieder vanuit de eigen rol. Het is belangrijk dat deze instanties kennis met elkaar uitwisselen en heldere afspraken maken. Om dit te faciliteren, hebben wij de praktische werkwijzer asbest opgesteld. Dit document, tezamen met een training van een middag, bieden wij gemeenten aan, om zo de aanpak van asbest te verbeteren.

In het verleden hebben wij training gegeven aan gemeente Velsen en specifiek aan de afdelingen Openbare werken en Toezicht en handhaving openbare ruimte. De deelnemers van de training  reageerden positief.

De cursus ook voor uw medewerkers?

Heeft u, voor uw eigen organisatie, interesse in deze training? Neem dan contact met ons op.

Marco Demoitié, teamleider groen:

“Wij komen helaas nog steeds asbest tegen in ons werk. Via de training ben ik nu nog beter in staat om de diverse soorten te herkennen. De training  draagt er ook aan bij om te leren hoe je met asbest moet omgaan. Zo volstaat het in sommige gevallen om het asbest zelf in een speciale plastic zak te doen en naar HVC brengen!”

Astrid Janse, Arbo-adviseur:

“De meerwaarde van de training was voor mij inzicht in de diverse asbestsoorten, de voorbeelden van toepassingen en de afspraken hoe te handelen bij aantreffen van asbest. Deze informatie werd aangeboden via een goede mix van informatie en praktijk.”

dhr. Carbaat, teamleider

”Wanneer asbest wordt aantreffen, krijg ik daar een melding van. Ik moet dus op de hoogte zijn van de afspraken over het afvoeren van asbest. Via de training hebben wij samen met Omgevingsdienst IJmond afspraken gemaakt over een éénduidige werkwijze hierin. Voor mijn werk is het daarnaast ook goed dat ik nu meer inzicht heb in de diverse vormen waarin asbest wordt aangetroffen. De training draagt eraan bij dat medewerkers asbest kunnen signaleren/herkennen en hierop effectiever kunnen handelen.”

Jolanda Pimentel, BOA:

“In mijn werk kan ik, bijvoorbeeld tijdens een surveillance, asbest tegenkomen. Ik ontvang ook meldingen van burgers die asbest vinden. Dankzij de cursus weet ik nu beter welke soorten asbest er bestaan en welke afspraken er zijn over de wijze van afvoeren.”


Download

Handreiking vondst asbest

Wat te doen bij waarnemen sloop en renovatie

  • Asbestverdacht?
  • Noteer adres
  • Neem foto’s
  • Activiteiten ja/ nee
  • Onjuiste werkwijze asbestverwijdering?
  • Neem contact op met de asbestdeskundigen