Bodemonderzoek

Het doel van een bodemonderzoek is, vaststellen of er bodemverontreiniging op een perceel aan- dan wel afwezig is. U laat een bodemonderzoek uitvoeren bij bijvoorbeeld de (ver)koop van een huis of bedrijfspand. Ook voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een huis of bedrijfspand moet u meestal een bodemonderzoek laten uitvoeren.

U wilt onroerend goed (ver)kopen?

De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij de taxatie is de bodemkwaliteit een aandachtspunt. De taxateur, of makelaar vraagt ons naar bekende gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit van het perceel. Wanneer de bodem van een perceel is verontreinigd, is de verkoper verplicht dit te melden aan mogelijke kopers. Deze kunnen dan beslissen of zij een bodemonderzoek willen laten uitvoeren.

U heeft bouwplannen?

Het is niet toegestaan om te bouwen op verontreinigde grond. Daarom vraagt de gemeente bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek. Als een locatie verdacht is ten aanzien van het voorkomen van asbest (er zit bijvoorbeeld puin in de bodem) dan dient ook een asbest in grond onderzoek te worden uitgevoerd. Wij beoordelen deze bodemonderzoeken en adviseren de gemeente hierin. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, bijvoorbeeld woningbouw. Wij geven dan aan welke maatregelen nodig zijn om de bodem wel geschikt te maken.

Heeft u al een rapportage van een bodemonderzoek?

Als deze niet ouder is dan vijf jaar en het onderzoek heeft betrekking op het te bebouwen terrein en er hebben in deze periode geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden, dan kunt u dit rapport bij de aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren?

Controleer dan of het onderzoeksbureau waaraan u de opdracht verleent met erkende veldwerkers werkt. Onderzoeksbureaus die geen erkende veldwerkers in dienst hebben, moeten het veldwerk uitbesteden aan gespecialiseerde veldwerkbureaus. Als een bodemonderzoek niet door een erkend veldwerker is uitgevoerd, mogen wij dit onderzoek niet accepteren voor een omgevingsvergunning. Op de website van Rijkswaterstaat kunt u zoeken naar erkende instellingen.

U wilt grond ontgraven of toepassen?

Voor meer informatie zie (her)gebruik grond en bouwstoffen.


Bekijk ook: