Melding Besluit Uniforme Saneringen

Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een verkorte procedure, die kan worden gebruikt bij eenvoudige saneringen. Een aantal procedurele stappen uit de gewone saneringspraktijk blijft achterwege. Zo is het in de meeste gevallen niet nodig om uitgebreide onderzoeken uit te voeren, een saneringsplan op te stellen en een beschikking af te wachten.

Wij controleren namens de provincie uw melding. Als deze voldoet aan de randvoorwaarden, kunt u na vijf dagen (in geval van tijdelijk uitplaatsen) of na vijf weken starten met de sanering.

BUS geldt voor drie saneringssituaties met elk een specifieke aanpak:

  • kleinschalig immobiel
  • kleinschalig mobiel
  • tijdelijk uitplaatsen.

In alle gevallen gaat het om de sanering van een landbodem. De meldingsformulieren en evaluatieverslagen kunt u downloaden via de website van Rijksoverheid.

In de regeling en de handreiking Besluit Uniforme Saneringen is uitgebreide informatie te vinden. Beide zijn als download beschikbaar op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op de website staat ook een stappenschema, waarmee getoetst kan worden of de melding voldoet aan de reikwijdte van BUS en over het invullen en verzenden van het formulier zelf.

Melding digitaal indienen

Om uw melding in te dienen, maakt u gebruik van ons aanvraagformulier. Na het invullen van uw contactgegevens, of de contactgegevens van het bedrijf waarvoor u de melding indient, kiest en downloadt u het gewenste formulier. U kunt deze direct digitaal invullen en als bijlage meesturen met het aanvraagformulier. De afhandeltermijn van een BUS melding duurt maximaal vijf weken en gaat in op het moment dat wij uw melding, compleet en voorzien van alle relevante bijlagen, hebben ontvangen. Indien uw BUS-melding incorrect of onvolledig is, nemen wij contact met u op om de melding aan te vullen.