Melding bodemsanering, bodemverontreiniging

Voor de veertien gemeenten in ons werkgebied zijn wij bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb). Het betreffen de gemeenten: Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort.

U kunt bij ons een beoordeling of beschikking aanvragen in het kader van de Wbb wanneer sprake is van een:

  • Bodemonderzoeksrapport waaruit blijkt dat (vermoedelijk) sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging
  • Vermindering of verplaatsing van verontreiniging in de bodem
  • Bodemsanering
  • Evaluatierapport
  • Nazorgplan
  • Monitoringsrapport

Digitale meldingsformulieren

Voor de aanvraag van een beoordeling of beschikking kunt u gebruik maken van de volgende digitale meldingsformulieren:

  • Monitoringsrapport (Formulier D)
    Het formulier D bevat gegevens over de monitoring van de zorg die nodig is tijdens de verschillende fase waarin de bodemverontreinigingslocatie zich bevindt.

Melding klein grondverzet

Per 17 oktober 2019 is de ‘Beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland’ van kracht geworden. Voor kleinschalige werkzaamheden, waarbij minder dan 10m3 grond wordt ontgraven, is het niet langer noodzakelijk om een BUS-melding in te dienen. In plaats daarvan kunnen dergelijke werkzaamheden gemeld worden middels het formulier “Melding klein grondverzet (10m3 melding)”, hieronder te vinden.

De regels met betrekking tot het uitvoeren van bodemonderzoek blijven ongewijzigd.

Formulier Melding klein grondverzet - 10m3 melding (docx, 44 kB)

Melding digitaal indienen

Om uw melding in te dienen, maakt u gebruik van ons aanvraagformulier. Na het invullen van uw contactgegevens, of de contactgegevens van het bedrijf waarvoor u de melding indient, kiest en downloadt u het gewenste formulier. U kunt deze direct digitaal invullen en als bijlage meesturen met het aanvraagformulier. De afhandeltermijn gaat in op het moment dat wij uw melding, compleet en voorzien van alle relevante bijlagen, hebben ontvangen. Indien uw melding incorrect of onvolledig is, nemen wij contact met u op om de melding aan te vullen.