Subsidie

Voor het saneren van de bodem biedt de overheid een aantal subsidieregelingen.

Bent u eigenaar van een bedrijfsterrein en wilt u een bodemverontreiniging laten saneren? U kunt bij Bodembeheer Nederland terecht voor subsidieregelingen. Bodembeheer Nederland is opgericht als stichting om bedrijven te ondersteunen bij de subsidieaanvraag voor bodemsanering. Meer informatie is te vinden op http://www.bodembeheernederland.nl.

Wilt u een land- of waterbodemverontreinigingen of stortplaats saneren, dan kunt u aanspraak maken op de subsidie Uitvoeringsregeling Bodemsanering Noord-Holland. Sanering van landbodems is alleen mogelijk wanneer er een beschikking is afgegeven dat er sprake is van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de wet en waarbij de verontreiniging de beoogde maatschappelijke ontwikkeling belemmert. Bekijk voor meer informatie, voorwaarden en het aanvragen van de subsidie de website van de provincie Noord-Holland.