Nota Bodembeheer regio IJmond & Zuid-Kennemerland


Regio IJmond & Zuid-Kennemerland

Om grondverzet, conform het Besluit bodemkwaliteit, op een duurzame manier vorm te kunnen geven dient een gemeente te beschikken over een bodemfunctieklassenkaart, desgewenst een bodemkwaliteitskaart en desgewenst een bodembeheernota. op deze pagina kunt u de Nota bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaarten inzien voor de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Nota bodembeheer ODIJmond (vanaf 1 jan 2024)

Hier kunt u de Nota bodembeheer ODIJmond downloaden. Deze nota bevat ook de bodemfunctieklassenkaart. Deze nota geldt voor al onze deelnemende gemeenten, op Haarlem na. Deze nota treedt in werking met de het inwerking treden van de Omgevingswet (1 januari 2024).

Stappenplan gebruik Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

stappenplan voor hergebruik grond (grondverzet)

Wanneer u in de grond wilt hergebruiken of wilt verplaatsen, moet u aan diverse regels voldoen. Deze regels staan beschreven in de Nota Bodembeheer. Om u te helpen tijdens het grondverzet, kunt u gebruikmaken van onderstaand stappenplan.

Bepaal welke grond u waar wilt toepassen.
Ga naar de volgende stap
Is de kwaliteit van de grond op de ontgravingslocatie (Bodemkwaliteitskaart, bijlage 8 (pdf, 4.9 MB)) gelijk of beter dan de toepassingslocatie (Nota bodembeheer, bijlage I (pdf, 5.4 MB))?

Ga naar de volgende stap

NEE

Grondverzet kan niet plaatsvinden conform de Nota bodembeheer. Neem contact met ons op voor aanvullende acties.

Ga naar de volgende stap JA
Vul het formulier 'Toets herkomst' (pdf, 109 kB) in en stuur dit naar info@odijmond.nl.
Ga naar de volgende stap
Na goedkeuring van ons, dient minimaal vijf dagen voor het grondverzet een melding gedaan te worden bij het landelijk meldpunt Bodemkwaliteit. Stuur met uw melding ook het formulier ‘Toets herkomst’ en onze goedkeuring mee.
Ga naar de volgende stap
De grond kan worden ontgraven en worden toegepast op de toepassingslocatie.
Ga naar de volgende stap

Worden tijdens ontgraving afwijkingen in de bodem geconstateerd? (geur, kleur, samenstelling en/of bijmenging van bodemvreemd materialen)

Ga naar de volgende stap

NEE

Grondverzet kan plaatsvinden conform de Nota bodembeheer.
Ga naar de volgende stap JA

De werkzaamheden dienen (voorlopig) te worden gestaakt. Ga met ons in overleg over aanvullende acties.

stappenplan voor werkzaamheden in de grond

Wanneer u (kleine) werkzaamheden gaat uitvoeren in de bodem (zonder dat u daarbij grond gaat afvoeren) is grondonderzoek niet nodig. Wel is het belangrijk dat u uw werkzaamheden meldt. Volg daarvoor onderstaand stappenplan.​

Bepaal waar (en tot welke diepte) werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in de grond.

ga naar de volgende stap

Vul het formulier 'Toets herkomst' (pdf, 109 kB) in en stuur dit naar info@odijmond.nl.

ga naar de volgende stap

Omgevingsdienst IJmond akkoord?

Ga naar de volgende stap

NEE

Ga met ons in overleg over aanvullende acties.

ga naar de volgende stapJA

Wanneer wij akkoord zijn met uw melding, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer.

ga naar de volgende stap

Worden tijdens ontgraving afwijkingen in de bodem geconstateerd? (geur, kleur, samenstelling en/of bijmenging van bodemvreemd materialen)

Ga naar de volgende stap

NEE

Werkzaamheden in de grond kunnen doorgaan.

ga naar de volgende stap JA

De werkzaamheden dienen (voorlopig) te worden gestaakt. Ga met ons in overleg over aanvullende acties.