Aardgasvrije nieuwbouw

Alle nieuwbouwwoningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waarover het besluit tot bouwen na 1 februari 2018 plaatsvindt, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Dat staat in een intentieovereenkomst, die de gemeenten uit deze regio op 1 februari hebben ondertekend.

Deze overeenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen, waarover nog moet worden besloten. Hierin staat ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering. Alle gemeenten in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond hebben de intentieverklaring ondertekend.

Ondertekening overeenkomst wethouders MRA

Bijdrage aan noodzakelijke energietransitie

Een van de doelen van de MRA-samenwerking is de versnelling van de woningbouwopgave door 60.000 nieuwe woningen in 2020 te bouwen. Met het oog op de energietransitie moeten deze woningen aardgasvrij worden opgeleverd. Hierbij willen deze gemeenten marktpartijen uitdagen om energieleverende woningen te realiseren. De energietransitie is noodzakelijk, gezien de afspraak in het Energieakkoord om in 2050 een bijna volledig duurzame energievoorziening te realiseren.

Het initiatief voor deze intentieovereenkomst is onder regie van de Haarlemse wethouder Cora-Yfke Sikkema en de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho van start gegaan. “Regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft veel voordelen boven een lokale aanpak”, zegt gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland. “Deze regionale aanpak stimuleert een aardgasvrije ontwikkeling van nieuwbouwwoningen zonder dat gemeenten elkaar daarbij onderling beconcurreren. Ontwikkelaars zullen niet de behoefte voelen om naar andere gemeenten in de regio te gaan, omdat het beleid overal gelijk is."

Ontwikkeling brede aanpak

De gezamenlijke aanpak brengt de opgave en ervaringen veel beter in kaart dan wanneer een enkele gemeente ervaring opdoet met het aardgasvrij bouwen van nieuwbouwwoningen. Op basis hiervan kan een brede aanpak worden ontwikkeld, die inzetbaar is in uiteenlopende situaties. Deze lessen worden ook gedeeld met projectontwikkelaars in de regio.

Niet alle gemeenten in de MRA hebben de overeenkomst ondertekend. Dat komt doordat soms lokaal al afspraken waren gemaakt over de weg naar een aardgasvrije toekomst. Dat is onder meer het geval voor de gemeenten in de deelregio Gooi en Vechtstreek. De intentieovereenkomst is ondertekend door 23 van de 33 gemeenten.

Congres Duurzaam Gebouwd

Op het congres Duurzaam Gebouwd ondertekenden de wethouders de intentieverklaring.

“Iedere Nederlander vindt dat we van gas los moeten”, aldus wethouder John Nederstigt van de gemeente Haarlemmermeer tijdens de opening van zijn presentatie.

“En met uw kennis kunnen we dit aanpakken”, sprak Nederstigt de aanwezigen toe. “De komende jaren organiseren we in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de Olympische Spelen voor duurzaam bouwen. We hebben namelijk als opgave om 230.000 woningen te bouwen. Wie pakt de handschoen op en gaat voor het podium?”

Niet alleen de marktpartijen, maar ook de overheid kan een tandje hoger, gaf hij toe. “We beschikken over een gezamenlijke inkoopkracht van € 60 miljard. Voor dit bedrag kunnen we bijvoorbeeld wc-papier kopen, maar ook meer duurzame bouwprojecten aanbesteden.”

Barrière weg om #VanGasLos te gaan

Even daarvoor hadden dagvoorzitter Inge Diepman en Duurzaam Gebouwd-directeur Wietse Walinga het congres geopend. “Het ‘van gas los gaan’ barst uit zijn voegen van de actualiteit”, vond Diepman. Dit beaamde Walinga. “Door de aangepaste wetgeving is de barrière weg om niet vangaslos te gaan. Mijn advies voor vandaag is dan ook: ‘praat niet alleen met elkaar, maar ga vooral doen!”

Nederland Parijs-proof maken

Volgens Claudia Reiner speelt de bewoner hierbij een belangrijke rol. Als vicevoorzitter van de installateurskoepel UNETO-VNI maakt ze ook deel uit van de Taskforce Bouw. “De Bouwagenda hebben we gevormd met 52 partijen met als doel om Nederland Parijs-proof te maken. In 2050 willen we een energieneutrale, circulair gebouwde omgeving hebben. Als voornaamste opgave moeten we bewoners hierin meenemen en de overlast zo veel mogelijk beperken.”

Ze toonde zich kritisch over het regeerakkoord van kabinet-Rutte III. “Dit is het groenste regeerakkoord ooit”, gaf ze toe. “Maar met 50.000 gasloze nieuwbouwwoningen per jaar komen we er niet. Geen enkele nieuwbouwwoning mag nog een gasaansluiting hebben. En de grootste opgave ligt op renovatiegebied, met 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen met een gasaansluiting.”

Bronnen


Gemeente Velsen

Gemeente Velsen

Gemeente Purmerend

Gemeente Purmerend

Gemeente Beemster

Gemeente Beemster

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam

Gemeenten Waterland

Gemeenten Waterland

Gemeente Beverwijk

Gemeente Beverwijk

Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem

Gemeente Landsmeer

Gemeente Landsmeer

Gemeente Bloemendaal

Gemeente Bloemendaal

Gemeente Zandvoort

Gemeente Zandvoort

Gemeente Oostzaan

Gemeente Oostzaan

Gemeente Wormerland

Gemeente Wormerland

Gemeente Uitgeest

Gemeente Uitgeest