Producten en diensten Zandvoort


Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij voeren voor de gemeente Zandvoort, naast alle milieutaken, de complete bouw- en woningtoezichttaak uit. Inwoners en ondernemers kunnen bij ons terecht voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Daarnaast behandelen wij de gebruiksmeldingen, tijdelijke gebruiksvergunningen en verzoeken om splitsingsvergunning én bezwaar- en beroepszaken.

Voor gebruik van gemeentegrond raadpleegt u de website van de gemeente. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van objecten op de openbare weg.

Via deze startpagina informeren wij u over alle producten en diensten waarvoor inwoners en ondernemers uit Zandvoort bij ons terecht kunnen.

Omgevingsvergunning

OLO

Start u een bedrijf, of wilt u een verandering aan uw bedrijf aanbrengen of bent u als inwoner van plan iets te bouwen of slopen? Dan moet u hiervoor mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Uw aanvraag omgevingsvergunning kunt u indienen via het Omgevingsloket Online.

Verleende omgevingsvergunningen

vergunningen zandvoort

Meekijken met de plannen binnen de gemeente Zandvoort?

Wij werken zoveel als mogelijk digitaal. Alle tekeningen en constructieberekeningen vanaf 1895 tot 2015 zijn gedigitaliseerd. U kunt deze inzien via de website van Zandvoort.

De bouwvergunningen van ná 31 december 2015 zijn door ons verleend. De bouwtekeningen en constructieberekeningen hiervan zijn in te zien via de computer in de Centrale Hal in het gemeentehuis van de gemeente Zandvoort. In papieren vorm zijn de bouwtekeningen te raadplegen bij het Noord-Hollands Archief.

U kunt ook de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken, bijvoorbeeld omdat u bouwplannen heeft.

Asbest

Gaat u verbouwen, of slopen? Dan kunt u asbest tegenkomen. Wij adviseren altijd om asbest door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen. In een enkel geval, mag u asbest zelf verwijderen, maar daar zitten strikte regels aan vast. Wij informeren u daar over.

Toeristische verhuur

Als u een Bed & Breakfast heeft of u verhuurt uw huis aan toeristen, dan ben u verplicht een registratienummer te vermelden bij uw advertentie.

Verhuurvergunning opkoopbescherming

Als koper van een woning in gemeente Zandvoort met een WOZ-waarde tot en met € 438.000 bent u verplicht zelf in de woning te wonen. Met deze regel voorkomen we dat bijvoorbeeld beleggers veel betaalbare huizen opkopen en er nauwelijks koopwoningen overblijven voor woningzoekenden. In een paar gevallen mag verhuren wel, daar is een vergunning voor nodig.

Bomen kappen

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen. Wij informeren u graag over de voorwaarden en hoe u een vergunning kunt aanvragen.

Milieuklachten

Samen met andere instanties houden wij toezicht op de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Zandvoort. Onze inspecteurs controleren regelmatig of bedrijven zich aan de wetgeving houden. Signaleert u situaties die een gevaar kunnen opleveren voor het milieu, of ervaart u hinder van een bedrijf of een bouwplaats, dan kunt u dit bij ons melden. Wij behandelen ook de klachten veroorzaakt door circuitpark Zandvoort.

Wanneer u iets in uw omgeving ziet en vermoedt dat het niet voldoet aan de bouwregelgeving, dan kunt u hiervan melding maken via ons online meldingsformulier.