Circuitpark Zandvoort


De Dutch Grand Prix op het Circuit van Zandvoort kon in 2020 wegens COVID-19 geen doorgang vinden. Ter voorbereiding op de komst van de Formule 1 is het Circuit in 2020 aangepast. De werkzaamheden zijn in 2020 grotendeels afgerond. Daarvoor zijn diverse vergunningen afgegeven. Op deze pagina vindt u alle openbare stukken.
Voor diverse (tijdelijke) aanpassingen, waaronder de tijdelijke plaatsing van tribunes lopen nog vergunningenprocedures.

De Dutch Grand Prix komt voor tenminste 3 keer naar Zandvoort: in 2021, 2022 en 2023. De Formule 1 staat voor 5 september 2021 op de planning.

Vanaf welk moment zijn stukken openbaar?

Wanneer wij een vergunningsaanvraag ontvangen inzake het Circuit Park Zandvoort, publiceren wij deze aanvraag in de Zandvoortse Courant. Ook via deze website melden wij de aanvraag. De stukken rondom de aanvraag komen beschikbaar via deze website wanneer de vergunning is verleend. Geïnteresseerden die, gedurende de reguliere voorbereidingsprocedure, stukken willen inzien kunnen hiervoor een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, of de stukken inzien via de computer in de centrale hal van het gemeentehuis. Tijdens de inzage van de stukken mogen er geen kopieën worden gemaakt.

Vragen over documenten?

Wanneer stukken openbaar worden publiceren wij deze op deze pagina. We kunnen ons voorstellen dat u (inhoudelijke) vragen heeft over de documenten op deze pagina. Wij willen u vragen om voor deze vragen gebruik te maken van ons online formulier.

Vergunningen t.b.v. aanpassing Circuit Park Zandvoort

Bekendmaking beleidsregel “Toetsingsprotocol beoordeling tonaal geluid CPZ tijdens reguliere dagen"

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van twee tribunes

(In verband met de grootte van het bestand is de aanvullende notitie FA 4287-92-NO-005, Peutz, 1-12-2020 enkel op aanvraag beschikbaar.)

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van halfverharding nabij locaties T4 en T6

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van 2 voetgangerstunnels op het circuit

Publicatie: 5 december 2019

(In verband met de grootte van het bestand is de aanvraag omgevingsvergunning (aspect bouwen) voetgangerstunnels bij CZ op aanvraag beschikbaar.)

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het egaliseren van de grond ter hoogte van locatie 4 en 6 ten behoeve van het optimaliseren van het circuitgebied in Circuit Zandvoort