Toeristisch verhuur Zandvoort


Heeft u een ‘Bed & Breakfast’ of verhuurt u uw huis aan toeristen als u zelf op vakantie bent? U bent verplicht dit te melden. Maak daarvoor gebruik van ons digitale meldingsformulier. U doet uw melding uiterlijk één dag voor de verhuur start.

Bij particuliere toeristische verhuur verhuurt de hoofdbewoner zijn volledige woning of appartement aan toeristen. De laatste jaren neemt ook in Zandvoort deze vorm van verhuur enorm toe. De gemeente vindt dit een positieve ontwikkeling als dit op een verantwoorde wijze en volgens de regels gebeurt. Een goede balans tussen woon- en leefklimaat en het verblijfstoerisme zijn in ieders belang. Daarom heeft de gemeenteraad op 29 januari 2019 besloten om efficiënter en effectiever te handhaven bij overtreding van de regels.

Regels voor een tweede woning

Heeft u een tweede woning in Zandvoort? Deze kunt u niet gebruiken voor vakantieverhuur. Bij een tweede woning is er geen vaste bewoner en de hoofdbewoner is ook niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Zandvoort.

Regels & voorwaarden

 • U mag uw woning maximaal 120 dagen per kalenderjaar verhuren aan toeristen.
 • Als particuliere verhuurder staat u als hoofdbewoner van de woning ingeschreven bij de gemeentelijke Basis Registratie Personen (BRP). Ook moet u als hoofdbewoner daadwerkelijk zelf in de woning wonen voor minimaal 8 maanden per kalenderjaar.
 • U moet als verhuurder overlast door bijvoorbeeld, geluid, afval en asociaal gedrag voorkomen. U bent altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten.
 • Uw woning moet voldoen aan de eisen van brandveiligheid (Bouwbesluit).
 • Als verhuurder bent u verplicht om toeristenbelasting te betalen. Lees meer op de website van de gemeentelijke belastingen Kennemerland Zuid.
 • Vanaf 1 april 2019 geldt een eenmalige meldingsplicht. U doet een melding bij de Omgevingsdienst IJmond. Dit doet u uiterlijk één dag voor de verhuur start.

Bekijk de animatie voor een uitgebreide uitleg van de regels en voorwaarden

Bed & Breakfast

U mag een gedeelte van uw woning inrichten voor gasten en gebruiken als Bed & Breakfast. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • In uw woning biedt u maximaal 4 bedden aan voor gasten (in de bestemmingsplannen wordt dit benoemd als logiesverstrekking tot en met 4 personen).
 • U moet over de inkomsten uit uw Bed&Breakfast toeristenbelasting betalen. U meldt uw bed & breakfast aan bij de gemeente. Op de website van de Gemeentelijke Belasting Kennemerland Zuid leest u meer over de toeristenbelasting.
 • Deze vorm van verhuur niet mag leiden tot zelfstandige recreatieappartementen.

Pension

Bij een pension richt u een gedeelte van uw woning in voor gasten. Bij een pension kunt u aan meer dan 4 gasten logies aanbieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U vraagt voor uw woning een ontheffing van het bestemmingsplan aan.
 • De woning moet voldoen aan bijvoorbeeld de eisen van bijvoorbeeld gebruiksvergunning, drank- en horecavergunning, exploitatievergunning, omgevingsvergunning, Bouwbesluit etc.
 • Als u logies aanbiedt, moet u ook wonen en ingeschreven staan op het adres van het pension.
 • U moet op eigen terrein voor voldoende parkeergelegenheid zorgen.

Overlast melden

Heeft u als omwonende overlast van huurders waar particuliere vakantieverhuur plaatsvindt? Spreek de hoofdbewoner hierop aan. De hoofdbewoner is verantwoordelijk voor het gedrag van de huurders.

Leidt dit niet tot verbetering of heeft u het vermoeden dat de woning in strijd met de regels voor particuliere vakantieverhuur wordt verhuurd? U kunt dan een melding doen bij de gemeente. U kunt uw contactgegevens bij de melding invullen als u terugkoppeling wilt over het resultaat van uw melding.