Bedrijven


Welkom op de startpagina energiebesparing voor ondernemers. Vanaf deze pagina verwijzen wij u door naar interessante pagina’s binnen onze eigen website, maar ook buiten deze website. U vindt hier ook, rechts in het scherm, infosheets over diverse thema’s en u leest over tools die u kunt inzetten om energie te besparen.

Wetchecker Energiebesparing voor bedrijven

De Wetchecker is een initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met deze Regelhulp checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn. Met het beantwoorden van de vragen weet u binnen vijf minuten op hoofdlijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daar aan kunt voldoen. Meer over de diverse energiebesparingsverplichtingen leest u op deze website.

Inzicht in energieverbruik

Energie besparen begint altijd met inzicht in het eigen verbruik. U verkrijgt dit inzicht door naar uw jaarafrekening te kijken. Maar kijk ook naar een optimale inregeling van uw installaties. In de praktijk zien wij nog steeds veel bedrijven die met geringe inspanning grote energiewinst kunnen behalen, bijvoorbeeld door het goed instellen van de verwarming/koeling.

Via een optimaal inregeling van installaties kunt u al snel 10 tot 30% besparen op uw energierekening. Onze datalogger geeft inzicht in de inregeling en met ons meetrapport bieden onze energiespecialisten u handvatten om actie te nemen. Onze datalogger is op aanvraag beschikbaar.

Monitoren

U kunt ook gebruik maken van de Milieubarometer. Via een online registratie en maakt u gebruik van een monitoringsinstrument dat de milieuscore, CO2-footprint en milieukosten van uw bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar maakt. Om gebruik te maken van de Milieubarometer kunnen ondernemers een startabonnement afsluiten. De kosten hiervoor, nog geen 200 euro, verdienen zij gemakkelijk terug met het treffen van besparingsmaatregelen.

U wilt aan de slag en nu?

Wanneer u weet aan welke energiebesparingsverplichtingen u moet voldoen, u weet hoeveel energie u verbruikt en u heeft uw installaties optimaal ingeregeld, dan bent u klaar voor de volgende stap.

Erkende maatregelenlijsten

Een erkende maatregelenlijst is een gemakkelijk hulpmiddel om te weten op welke manier u energie kunt besparen en om aan de wetgeving te voldoen. Bovendien geven de lijsten toegang tot kennis en ervaring uit de eigen branche over interessante rendabele investeringen in energiebesparing. Let wel, naast de erkende maatregelen zijn er nog niet-verplichte maatregelen te treffen die direct voor energiebesparing of kostenbesparing zorgen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen. Er zijn Erkende Maatregelenlijsten voor diverse branches.

Informatieplicht

Om aan de landelijke doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord te kunnen voldoen, ligt er ook een forse opgave voor het bedrijfsleven. Diverse bedrijven binnen ons werkgebied hebben daarin, alleen of samen via bijvoorbeeld GreenBiz IJmond successen behaald. Om ook de overige bedrijven te bewegen richting energiebesparing is de informatieplicht in het leven geroepen. Geldt de informatieplicht ook voor uw bedrijf? Rapporteer dan voor 1 juli 2019 (en daarna eens per vier jaar) welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Maak hiervoor gebruik van het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

RVO-Banner-Energiebesparing-kantoren-klein
RVO-Banner-Energiebesparing-Zorg-klein
RVO-Banner-Energiebesparing-Onderwijs-klein

Subsidies

Hoewel de slimme maatregelen uiteindelijk meer opleveren dan conventionele, is de terugverdientijd vaak een drempel. Subsidie zorgt ervoor dat de terugverdientijd vermindert. Een goed voorbeeld van een dergelijke subsidie is de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Laat u daarom goed informeren welke subsidies voor u beschikbaar zijn.

Externe links

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van de kennisbank van InfoMil. De databank stelt informatie beschikbaar over veel toegepaste energiebesparende maatregelen. Daarmee vormt de databank een hulpmiddel bij het vaststellen van de (technische) mogelijkheden om een zuinig energiegebruik in een gebouw te waarborgen.