Bedrijven


Hoe bespaar ik als ondernemer op mijn energie

Inzicht in uw energieverbruik

Energie besparen begint altijd met inzicht in het eigen verbruik. De eerste tip hierbij is dat u uw jaarafrekening bij de hand neemt. Tip twee is dat u kijkt naar een optimale inregeling van uw installaties. In de praktijk zien wij dat veel bedrijven met een geringe inspanning grote energiewinst kunnen behalen. Een daarvan is door het goed instellen van uw verwarming en/of koeling.

Via een optimaal inregeling van installaties kunt u al snel 10 tot 30% besparen op uw energierekening! Dat is toch zeker de moeite waard.

Datalogger

Onze datalogger geeft inzicht in de inregeling en met ons meetrapport bieden onze energiespecialisten u handvatten om actie te nemen. Onze datalogger is op aanvraag beschikbaar. Heeft u interesse in onze datalogger? Lees meer daarover op onze pagina 'Inzicht in uw energieverbruik'.

Wetchecker Energiebesparing voor bedrijven

De Wetchecker is een initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met deze Regelhulp checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn. Met het beantwoorden van de vragen weet u binnen vijf minuten op hoofdlijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daar aan kunt voldoen. Meer over de diverse energiebesparingsverplichtingen leest u op deze website.

Monitoren

U kunt ook gebruik maken van de Milieubarometer. Via een online registratie en maakt u gebruik van een monitoringsinstrument dat de milieuscore, CO2-footprint en milieukosten van uw bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar maakt. Om gebruik te maken van de Milieubarometer kunnen ondernemers een startabonnement afsluiten. De kosten hiervoor, nog geen 200 euro, verdienen zij gemakkelijk terug met het treffen van besparingsmaatregelen.

Klaar voor de volgende stap

Wanneer u weet aan welke energiebesparingsverplichtingen u moet voldoen, u weet hoeveel energie u verbruikt en u heeft uw installaties optimaal ingeregeld, dan bent u klaar voor de volgende stap.

Informatieplicht

Om aan de landelijke doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord te kunnen voldoen, ligt er ook een forse opgave voor het bedrijfsleven. Diverse bedrijven binnen ons werkgebied hebben daarin, alleen of samen, bijvoorbeeld via GreenBiz IJmond, successen behaald. Om alle bedrijven te bewegen richting energiebesparing is de informatieplicht in het leven geroepen.

RVO-Banner-Energiebesparing-kantoren-klein

Erkende maatregelenlijsten

Een erkende maatregelenlijst is een gemakkelijk hulpmiddel om te weten op welke manier u energie kunt besparen en om aan de wetgeving te voldoen. Bovendien geven de lijsten toegang tot kennis en ervaring uit de eigen branche over interessante rendabele investeringen in energiebesparing. Let wel, naast de erkende maatregelen zijn er nog niet-verplichte maatregelen te treffen die direct voor energiebesparing of kostenbesparing zorgen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen. Er zijn Erkende Maatregelenlijsten voor diverse branches.

RVO-Banner-Energiebesparing-Zorg-klein

Subsidies

Hoewel de slimme maatregelen uiteindelijk meer opleveren dan conventionele, is de terugverdientijd vaak een drempel. Subsidie zorgt ervoor dat de terugverdientijd vermindert. Een goed voorbeeld van een dergelijke subsidie is de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Laat u daarom goed informeren welke subsidies voor u beschikbaar zijn.

RVO-Banner-Energiebesparing-Onderwijs-klein

Kennisbank InfoMil en meer

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van de kennisbank van InfoMil. De databank stelt informatie beschikbaar over veel toegepaste energiebesparende maatregelen. Daarmee vormt de databank een hulpmiddel bij het vaststellen van de (technische) mogelijkheden om een zuinig energiegebruik in een gebouw te waarborgen.

Energie Prestatie Keur (EPK) voor MKB-metaal

EPK doorlichting

Vanuit het Energieakkoord is de Energie Prestatie Keur (EPK) ontwikkeld. Ondernemers in het MKB-metaal die dat willen, kunnen gebruikmaken van dit instrument om aan te tonen dat er invulling is gegeven aan energiebesparing. De Koninklijke Metaalunie is vanaf het begin betrokken geweest bij de totstandkoming van de EPK voor hun branche.

Energiescan MKB

MKB Energie CheckUP

MKB’ers uit de sectoren hotels, restaurants, winkels en kantoren die hulp willen bij energiebesparing kunnen gebruikmaken van de MKB Energy CheckUP. Deze scan geeft ondernemers snel inzicht in hun energieverbruik, adviseert energiebesparingsmaatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn in de betreffende situatie, geeft terugverdientijden en de eventuele financieringsmogelijkheden.

In de energiescan is een koppeling gemaakt met de erkende maatregelenlijsten, die sinds december 2015 per sector worden opgesteld, als uitvloeisel van het Nationaal Energieakkoord.