Erkende Maatregelenlijst

Bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh (elektriciteit) en/of 25.000 m3 (gas) of meer zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Om bedrijven hierbij te ondersteunen zijn recent erkende maatregelenlijsten gepubliceerd.

Op de lijst staan maatregelen die in maximaal 5 jaar zijn terugverdiend, zoals dubbel glas, hr-ketels en energiezuinige verlichting.

Voordelen van erkende maatregelen

Als een bedrijf de maatregelen treft die op de lijst staan, geeft het zeker invulling aan de wettelijke besparingsplicht. Een erkende maatregelenlijst is daarmee een gemakkelijk hulpmiddel. Bovendien geven de lijsten toegang tot kennis en ervaring uit de eigen branche over interessante rendabele investeringen in energiebesparing. Voordeel voor lokale overheden is dat ze eenvoudiger kunnen toezien op de naleving van de besparingsverplichting.

Situatie erkende maatregelen per 1 april 2019

In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Ter verduidelijking voor welke maatregelen de verplichting geldt, zijn daarom voor 19 branches erkende maatregelen aangewezen. Bron en meer informatie: rvo.nl.

FEM (Filterinstrument Erkende Maatregelen)

Het filterinstrument helpt u bij het vaststellen van energiebesparende maatregelen die voor u van toepassing zouden zijn. Door informatie over uw inrichting in te voeren (bijvoorbeeld de bedrijfstak, de activiteiten, het jaarlijkse energieverbruik, het bouwjaar) selecteert het FEM relevante energiebesparende maatregelen.

Dit Filterinstrument Erkende Maatregelen (FEM) helpt u in 6 stappen om voor een gebouw de erkende maatregelen energiebesparing te selecteren. De erkende maatregelen zijn het resultaat van een samenwerking tussen brancheverenigingen, het bevoegd gezag en omgevingsdiensten. Ook de Rijksoverheid en haar uitvoeringsorganisaties hebben een bijdrage geleverd. U kunt direct aan de slag.

Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud

Voor meerdere erkende maatregelen voor energiebesparing zijn ook maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) vastgesteld. Ondanks dat deze maatregelen niet in de regelgeving zijn opgenomen, moet iedereen de mate van DBO betrekken bij het beoordelen van de erkende maatregelen voor energiebesparing.

Voor alle bedrijfstakken waarvoor per 1 juli 2017 erkende maatregelen in de Activiteitenregeling zijn opgenomen, moet zijn voldaan aan de maatregelen voor DBO.

Bron: Infomil.